Enige om delelinjen

Den russiske presidenten Dmitrij Medvedev vises rundt og nyter utsikten over Oslo fra statsminister Jens Stoltenberg sitt kontor.

Den russiske presidenten Dmitrij Medvedev vises rundt og nyter utsikten over Oslo fra statsminister Jens Stoltenberg sitt kontor. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Historisk dag. Norge og Russland enige om delelinjen i Barentshavet.

DEL

Oslo (NTB): Norge og Russland har blitt enige om et kompromiss om delelinjen i Barentshavet. Dermed er en mer enn 40 år gammel grensetvist løst.

Det opplyste statsminister Jens Stoltenberg (Ap) på en felles pressekonferanse med Russlands president Dmitrij Medvedev tirsdag formiddag.

Positiv faktor

Den russiske presidenten Dmitrij Medvedev sier avtalen om delelinjen i Barentshavet vil være en positiv faktor for utviklingen av europeiske forhold.

LES OGSÅ: - En merkedag

– Jeg er helt overbevist om at denne avtalen vil være en veldig positiv faktor for utviklingen av europeiske forhold, uttalte Medvedev under den felles pressekonferansen med statsminister Jens Stoltenberg (Ap) tirsdag formiddag.

Takket Stoltenberg

Han takket Stoltenberg for produktive, moderne og åpne forhandlinger.

Det omstridte havområdet deles i to omtrent like store deler. Til sammen er området på 175.000 kvadratkilometer.

– Denne løsningen handler om mye mer enn en grenselinje under havet, den handler om å utvikle et godt naboskap. Den vil forene mye mer enn den vil skille, og den blir en bru til samarbeid, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

40 års uenighet

Norge og Russland var i over 40 år uenige om hvor grensen for den økonomiske sonen i Barentshavet skulle trekkes.

Det omstridte området det nå er inngått avtale om utgjør 12 prosent av Barentshavet. De 176.000 kvadratkilometerne dekker et areal som tilsvarer Danmark, Sveits, Belgia og Nederland til sammen.

Kronologisk

Her er en kronologi over viktige begivenheter i de lange delelinjeforhandlingene.

* 1957: Norge og Sovjetunionen avklarer grensen for territorialfarvannet i Indre Varangerfjord.

* 1970: De første delelinjeforhandlingene innledes. Norge og Sovjetunionen rikker seg ikke fra utgangspunktene i årene som kommer: Norge vil at midtlinjeprinsippet skal gjelde. Sovjet står på sektorlinjeprinsippet.

* 1975: Enighet om et moratorium som forbyr leting og utvinning av olje og gass i det omstridte området. Russerne vil sener oppheve moratoriet og kartlegge ressursene før grenselinjen dras. Avvises av Norge.

* 1976: Norge ber om forhandlinger om midlertidige ordninger for fisket i Barentshavet.

* 1977: Norge utvider sin økonomiske sone til 200 nautiske mil.

* 1978: 1. januar: Gråsoneavtalen trer i kraft. Den regulerer fisket i et 60.000 kvadratkilometer stort område. Avtalen har senere blitt fornyet hvert eneste år.

* 1982: FNs Havrettskonvensjon blir forhandlet fram. I «havets grunnlov» slås det fast at kyststatene har rett til å opprette territorialfarvann på 12 nautiske mil, og en eksklusiv økonomisk sone på 200 nautiske mil.

* 1984: Sovjetunionen utvider sin økonomiske sone til 200 nautiske mil.

* 1986: Norge ratifiserer FNs Havrettskonvensjon.

* 1988: Gro Harlem Brundtland og den russiske statsminister Nikolaj Rysjkov enes om at det skal trekkes en linje mellom midtlinjen og sektorlinjen. Rysjkov uttaler at delelinjeproblemet ville være løst dersom Norge og Russland ble enige om felles utnyttelse av ressursene.

* 1991: Sovjetunionen oppløses. Forhandlingene smuldrer hen.

* 1995: Under sitt besøk i Oslo knytter Boris Jeltsin spørsmålet om et petroleumssamarbeid opp mot delelinjeforhandlingene.

* 1997: Russland tiltrer FNs Havrettskonvensjon.

* 2002: 12. november: Kjell Magne Bondevik og Vladimir Putin enes i Moskva om en felleserklæring der de vil styrke fiskerisamarbeidet, og arbeide for petroleumssamarbeid i området som skal avgrenses i Barentshavet.

* 2005: 20. juni: I et møte i Moskva med Bondevik erklærer president Vladimir Putin at «Russland og Norge står foran et strategisk partnerskap på petroleumsområdet»

* 2005: 5. desember: Forhandlingene tas opp igjen.

* 2007: 8. juni: Statsministrene Jens Stoltenberg og Mikhail Fradkov offentliggjør enighet om delelinje på 70 kilometer i de ytre delene av Varangerfjorden.

* 2007: 26. oktober: StatoilHydro får 24 prosent eierskap i operatørselskapet som skal bygge ut det enorme Stockman-feltet på russisk sektor. Franske Total er den andre utenlandske Gazprom-partneren.

* 2009: 27. april: Statsminister Jens Stoltenberg og president Dmitrij Medvedev offentliggjør et kompromiss om delelinjen i Barentshavet under Medvedevs statsbesøk til Norge.

Artikkeltags