Gårsdagen var en milepæl for kåfjordsamfunnet. På slaget klokka 15.00 fyrtes salven av som gjør at det blir tryggere å ferdes på den rasutsatte strekningen mellom Birtavarre og Manndalen.

Tryggere vei

– Vi har hatt ras her både somrer og vintrer. Mange har vært redd for å kjøre denne strekninga. Nå som det snart blir tunnel blir det også tryggere for oss å ferdes langs veien, sier en smilende og fornøyd Åse Pedersen fra Birtavarre.

Daglig kjører hun langs den rasutsatte strekninga som binder. I går feiret hun gjennomslaget sammen med 40 arbeidere fra Mesta, Statens vegvesen og ikke minst sin «nye nabo» Mary Mikalsen fra Manndalen.

– Imponerende

– Det er et imponerende stykke arbeid de har gjort med tunnelen. Og det er artig å være her inne og se hjertet av fjellet – for det er jo det det er, sier Mary Mikalsen.

Hun kan berette om flere små og større ras gjennom tidene. Sist steinraset på nordsiden av Isfjelltunnelen i sommer.

– Noen ganger har vi vært nødt til å ta båt over fjorden på grunn av ras. Med tunnelen blir det straks tryggere å bo her, fastslår hun.

Ferdig før tida

Arbeidet med Isfjelltunnelen startet opp i september i fjor. Den er beregnet å stå ferdig i november til neste år. Og det er ett år før opprinnelig planlagt.

– Statlige bevilgninger har gjort det mulig å jobbe intensivere arbeidet med tunnelen, sier prosjektleder Torbjørn Jørgensen fra Statens vegvesen.

Lengden på tunnelen er 3219 meter. I motsetning til Skardaltunnelen i Kåfjord har fjellkvaliteten vært mye dårligere i Isfjellet.

– Fjellet er av glimmerskifer og er vanskelig å jobbe med, sier Jørgensen.

Glimmer i fjellmassene avgir mer finstoff og støv langs veiene – noe som blant annet har ført til klager fra bilister og folk som har ferdes i området.

Gjennomslagsfest

Det er en tradisjon å feire med god mat og drikke når det blir gjennomslag i en tunnel. I går hygget de vèl førti arbeiderne seg med en bedre middag i Birtavarre. En av disse var Inge Andreassen (59) fra Silsand. Han har jobbet som veiarbeider i 40 år og går av med pensjon i år. I den anledning var det han som fyrte av gårsdagens ladning.

– Min første jobb som veiarbeider var med Goulasutbyggingen her i Kåfjord, og nå avslutter jeg også karrieren min i samme området, fortalte den snart pensjonerte veiarbeideren fra Senja.