Politimesteren i Troms har besluttet tvungen evakuering i deler av bebyggelsen i Oldervik. Hensikten med evakueringen er å ivareta sikkerheten for innbyggerne i det aktuelle området.

Bakgrunnen for vedtaket om tvungen evakuering er informasjon fra Nordnorsk skredovervåking samt bekymring fra lokale innbyggere.

Hanne Junge Eliassen er en av de 35 personene som nå må evakueres fra Oldervik.

- Jeg har gjort det så mange ganger, så jeg begynner å bli vant med det. Men det er jo aldri artig å forlate sitt eget hjem, forteller Eliassen.

Les også: Nå blir det enda mer snø

Les også: Nå er det stor snøskredfare i Troms

Innlosjert på hotell

Sammen med resten av familien på syv måtte hun tirsdag ettermiddag sette seg i bilen og kjøre til Tromsø.

- Det er jo ikke bare bare å be om husly til familier og venner, så vi har blitt innlosjert på et hotell, forteller hun.

Eliassen er fornøyd med arbeidet NGI og politiet gjør for sikkerheten til bygda hennes.

- Vi føler oss trygg, fordi vi blir fulgt med hele tiden. Vi må nesten bare stole på de avgjørelsene de gjør, sier hun.

Faren vil øke

Norsk geoteknisk institutt (NGI) vurderer faregraden i deler av Oldervik til 4 - stor og faregraden forventes å øke.

- Inntil været snur, vil snøskredfaren øke i løpet av natta. På bakgrunn av dette evakuerer vi nå de bygdene, opplyser operasjonsleder Roy Tore Meyer ved Troms politidistrikt.

Det skal foreløpig ikke ha gått noen skred, melder Meyer.

- Det er ingen dramatikk foreløpig. Dette er et forebyggende tiltak, for å unngå at innbyggerne blir tatt av skred, forteller han.

Tromsø kommune ved brannsjefen har iverksatt varsling til innbyggere.

Ifølge beboeroversikter for det aktuelle området dreier evakueringen seg om 35 personer.

Oldervik isolert

- Veien er nå stengt, og ingen kommer seg herifra, opplyser brannleder i Oldervik, Arne Jacobsen sent tirsdag kveld.

Han forteller at evakueringen har gått uten problemer, og de som har blitt anmodet til å reise til byen, har reist.

- Vi vet ikke hvor lenge vi er isolert, vi må bare vente til været bedrer seg, sier Jacobsen.