Ekspertgruppe: - Spis mest mulig oppdrettslaks!

SUNT OG GODT: Oppdrettslaks skal i likhet med annen sjømat, spises mye av.

SUNT OG GODT: Oppdrettslaks skal i likhet med annen sjømat, spises mye av. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Helserisiko ved ikke å spise sjømat.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

En ekspertgruppe nedsatt av FN anbefaler at flest mulig spiser oppdrettslaks og annen sjømat, også barn og gravide.

Forskere fra flere land fikk i oppdrag å vurdere helserisiko opp mot helsegevinst, og konklusjonen ble klar: Spis fisk!Studien omfattet både vill- og oppdrettslaks. Laks inneholder omega-3 fettsyrer, som både reduserer faren for å bli rammet av hjerte-kar sykdommer og regnes som viktig for utvikling hos barn.

Lakseråd

Professor Edel Elvevoll ved Universitetet i Tromsø deltok i dette arbeidet de nevnte FN organene. Gruppen konkluderte med å råde hele verden å spise mer sjømat, oppdrettslaks inkludert. Laks bidrar blant annet til å redusere faren for hjerte-kar sykdommer.

I forrige uke slo VG stort opp: «Ikke gi laks til barna». Spesiallege i barnesykdommer Anne-Lise Bjørke Monsen frarådet gravide, barn og unge å spise oppdrettslaks.

- Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sa hun til avisen.

Forundret

Elvevoll er svært overrasket over at dette plutselig blir et hett tema, og savner at nye fakta som finnes om laks og ernæring kommer på banen.

- Ut fra de klare konklusjonene, og kostholdsrådene i vår rapport, er vi sterkt forundret over debatten de siste dagene der man frarådes å spise laks, sier Edel Elvevoll som er professor i næringsmiddelteknologi. Hun har i en årrekke forsket på næringsinnholdet i fisk og sjøpattedyr, og deltok i ekspertgruppen som analyserte fisk.

- Arbeidet kom i gang etter at verdens matvareorganisasjon, FAO, og Verdens helseorganisasjon, WHO, ønsket en frittstående evaluering av helseeffekten i sjømat, sier Elvevoll. Forskergruppen ble samlet i 2010 og høsten 2011 kom rapporten. Her anbefaler FN sine helse- og matmyndigheter de enkelte medlemslandene å spre budskapet om at et jevnt konsum av sjømat er sundt for egen helse. Også gravide ble rådet til å spise sjømat.

Helsegevinst

Ekspertpanelet advarte den voksne befolkningen om økt dødelighet av hjertekarsykdom når en ikke spiser sjømat.

- Vi konkluderte med at også kvinner i fertil alder bør inkludere sjømat i kostholdet for å sikre optimal utvikling av hjernen hos foster og små barn, sier Edel Elvevoll. Hun påpeker at de globale helsemyndighetene gikk så langt at de ba medlemslandene sikrer at denne informasjonen kommer bredt ut til befolkningene.

-Trist

Lakseoppdretter Fredd Wilsgård på Senja mener spørsmålet rundt laks og matvaresikkerhet er avgjort og klarlagt for lenge side. Han synes de siste dagers debatt er trist.

- Alle som spiser har selvsagt rett og plikt til å få vite hva de får i seg. Her finnes det mye forskning på, og ingen hemmeligheter. Oppdrettslaks er godt for helse, sier han.

Wilsgård synes både helse- og fiskeriministrene har vært klare i sine uttalelser, men har kommet sent på banen i denne saken. Wilsgård karakteriserer matministeren som fraværende.

- Det er trist at laks fremstilles som et skadelig produkt, når alle fakta viser at sjømat, oppdrettslaks inkludert, har positiv effekt for helsen, sier han.

Redder liv

Arbeidet som Edel Elvevoll deltok i vurderte hvert enkelt fiskeslag, og ga grønt lys til alle, med unntak av noen svært få som levde i noen av verdens mest forurensede områder.

Elvevoll påpeker at det ikke er noen hemmelighet at sjømat, laks inkludert, også inneholder miljøgifter. Det meste vi omgir oss med inneholder gift, ofte i svært minimale mengder.

- Derfor satte vi risiko opp mot gevinst, og kom frem til at flere liv vil bli reddet fra å dø av hjerteinfarkt, enn liv som vil gå tapt på grunn av miljøgifter.

- Japan og Island ligger på topp i verden i fiskekonsum. Er det tilfeldig at befolkningen her blir eldre enn mange andre? At innholdet i fisk er sundt, er udiskutabelt, sier professoren.

Kontrollerte forhold

Elvevoll reagerer også på at laks blir kritisert for å være industrielt produsert.

- Det meste vi spiser er produsert industrielt, og det skjer under svært kontrollerte forhold. Når spiste vi sist villkylling, eller villokse?, spør hun.

Artikkeltags