Den russiske tråleren «Sapphire-2» ble tatt for dumping av fisk i vernesonen ved Svalbard onsdag.

Da KV Nordkapp skulle bringe den russiske tråleren i land, nektet russerne å gå for egen maskin.

Dermed besluttet Kystvakten å slepe båten helt til Tromsø.

Hit ankom Nordkapp med «Sapphire-2» på slep lørdag formiddag.

- Nå overlater vi saken til politiet for videre etterforskning, sier vakthavende hos Kystvakten Nord, Lars Kjøren.