Fylkestinget i Troms må snart ta stilling til hvordan fylkeskommunen skal få et budsjett og en økonomiplan i balanse.

Den økonomiske virkeligheten er dyster. For å komme på rett kjøl er det nødvendig å kutte forbruket med rundt hundre millioner – hvert år de neste fire årene.

– Til neste år må vi ta inn 80 millioner. I 2015 106 millioner, i 2016 100 millioner og i 2017 109 millioner, opplyser Svensgaard.

Til sammen må fylkeskommunens forbruk ned med 395 millioner i denne planperioden.

Skolenedleggelser

Det betyr at det vil gå hardt utover de to store oppgavene som fylkeskommunen har: Samferdsel og videregående skoler.

– Vi er nødt til å ta en ny gjennomgang av skolestrukturen, melder Svensgård.

– Dere må ta stilling til hvilke skoler dere skal beholde og hvilke som må vekk?

– Ja, det er det det betyr.

Fylkesrådslederen er klar på at dette blir dramatisk.

– Ingen skoler i fylket er fredet i utgangspunktet. Skoler over hele fylket kan bli involvert i denne prosessen, slår hun fast.

Svensgaard vil ikke nå verken gi noe antall på hvor mange skoler som må nedlegges, eller hvilke det er som er i faresonen.

– Vi må ha en ordentlig prosess på dette. Men jeg er jo klar over at det uansett vil føre til politisk storm. Vi er imidlertid forpliktet til å bringe budsjettene våre i balanse, sier hun.

Fylkesrådslederen er selv av den formening at den nåværende skolestrukturen uansett ikke er bærekraftig.

– Vi har skoler der ingen klasser har mer enn 10 elever, påpeker Svensgaard.

Prisøkninger

– Hvordan har fylkeskommunen havnet i denne økonomiske hengemyra?

– Vi har hatt betydelige overskridelser på viktige samferdselsinvesteringer og driftskostnader på samferdsel har også skutt i været. F.eks. har drivstoffprisene økt med ca. 11 prosent, mens vi bare får kompensasjon for tre prosent, forklarer Svensgaard.

Også vedlikeholdskostnadene har økt og kontrakter som gikk ut i 2012 har ved fornyelse endt med å bli opp mot 30 prosent dyrere.

Troms Fylkestrafikk har måttet få ekstra tilførsel på 10 millioner kroner. Likevel ligger det an til et underskudd på ca. 30 millioner. Det betyr at i årene fremover må dette beløpet økes.

I fylkeskommunen har man allerede prøvd å svinge sparekniven, men har mislyktes.

– Innsparingstiltakene vi har lagt inn har ikke latt seg realisere. Vi hadde budsjettert med å ta inn 23 millioner i år på skolesektoren, men har bare klart åtte millioner. Det gjenstår altså 15 millioner, sier Svensgaard.

I faresonen

Store kutt er altså ikke til å komme utenom dersom budsjettet skal kunne balanseres. Det vil i praksis bety skolenedleggelser.

Skoler som kan være i faresonen er sannsynligvis de videregående skolene på Skjervøy og Sjøvegan, samt Breivang vgs. i Tromsø.

Det er grunn til å tro at det kan bli enda flere som ikke overlever mars 2014, når fylkestinget må ta stilling til en ny skolestruktur i Troms.

Av de 80 millionene som må spares inn til neste år, må 37 millioner tas på samferdsel og 35 millioner på skolesektoren.