HARSTAD (Nordlys.no): Ifølge dommen startet overgrepene allerede i 1999. Den eldste jenta var da kun fem år, og overgrepene ble gjentatt flere ganger fram til jenta var åtte år i 2003. Overgrepene mot søsteren startet i 2002, da hun var seks eller syv år, og pågikk fram til 2009.

Den tiltalte og hans familie var omgangsvenner med familien til de fornærmede jentene. Familiene var sammen nesten hver helg, og overnattet hos hverandre. Som oftest skjedde overnattingene hos den fornærmedes familie, og det var under disse overnattingene at overgrepene startet.

Overgrepene kom ikke fram i dagen før i 2011, like før den fornærmede familien skulle reise på ferie. Den eldste datteren fortalte til sin mor at tiltalte hadde forgrepet seg seksuelt mot henne da hun var barn. Moren fortalte dette videre til sin ektemann mens de var på ferie. Foreldrene tok dette opp med den eldste datteren, og da kom det fram at også den yngste datteren var utsatt for samme typen overgrep.

Anmeldelse ble inngitt umiddelbart til politiet etter at familien kom hjem fra ferie. Etterforskning ble satt igang, og det ble gjort beslag av tiltaltes datamaskin, og diverse lagringsenheter. Her framkom det at mannen hadde vært innlogget på diverse nettsteder med barnepornografisk innhold. Blant annet skal han ha deltatt på webcamoverføringer med seksuelt innhold, der deltakerne ga instruksjoner om hva barna skulle utføre av seksuelle handlinger.

Vitner i rettssaken har langt på vei styrket de fornærmedes versjoner, ved å bekrefte at tiltalte hadde ei seksuell tilnærming til flere unge jenter. Det ene vitnet fortalte i retten at de to fornærmede skal ha forsøkt å fortelle moren om overgrepene allerede i svært ung alder, men at de ikke skal ha klart å forklare slik at moren forsto hva de mente.

Lagmannsretten fester lit til jentenes forklaring, og mener tiltaltes overgrep mot jentene isolert sett ville medført opp mot tre år og seks måneders fengsel. For de andre postene i tiltalen er mannen ilagt ett års straff. Disse postene går på internettaktiviteten, og oppbevaring av barnepornografisk innhold.

Overgrepssaken kom først opp i Trondenes tingrett, hvor den tiltalte ble dømt til fire år og seks måneder. Etter dommen som ble avsagt 22. februar i år, anket mannen til Hålogaland lagmannsrett. Forsvareren ba om full frifinnelse under ankesaken, og juryen frikjente han. Lagmannsretten satte denne frikjennelsen til side, og tok saken opp til behandling for tredje gang. Denne gang uten jury, men med tre fagdommere og fire lekdommere til stede. Retten fant det utvilsomt at den tiltalte var skylding på alle fire punktene.

Mannens forsvarer, Erling Mehus, sier at mannen hevder seg uskyldig dømt.

– Han ekjenner ikke på noen måte å ha begått handlingene han er beskyld for, og hevder seg uskyldig dømt. Det er hans standpunkt i saken, men det finnes ingen ankemuligheter over skyldspørsmålet sier Erling Mehus.

Mannen venter fortsatt på å starte soningen.