- Det som blir lagt frem her nå mener jeg er løsninga på utdanningskrisa Troms fylkeskommune er inne i, sa fylkesråd Magnus Mæland da han klokken 12.45 la frem fylkesrådets forslag til framtidig skolestruktur i Troms.

- Grepene vil opprøre mange. Men jeg ber om at fylkestinget ser at dette er en ansvarlig løsning som vil føre til trygghet og forutsigbarhet i fremtida, legger han til

Han mener at det uavhengig av disse tiltakene må tas ytterligere grep for å slippe å komme i samme situasjon i fremtida.

- Hvis disse grepene ikke blir tatt nå, går vi en økonomisk katastrofe i møte, sa Mæland.

Flere nedleggelser

Deretter foreslo Mæland følgende grep:

  • Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy legges ned fra 01.08.14
  • Rå videregående skole legges ned fra 01.08.14. Gjenværende opplæringstilbud i Kvæfjord legges administrativt under Heggen videregående skole og Stangnes videregående skole fra 01.08.14.
  • Senja videregående skole, skolested Gibostad, legges ned når nybygget står ferdig ved Senja videregående skole, skolested Finnfjordbotn.
  • Nordkjosbotn videregående skole legges ned når internat/hybelbygg for elever er på plass i Tromsø.
  • I Midt-Troms skal det være to skoler. Stedsvalg og tilbud avgjøres i fylkestinget i mars 2014.
  • I Tromsø skal det være maksimalt tre skoler. Fylkesrådet bes komme tilbake med egen sak om skolestrukturen i Tromsø når det er økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer.

Det siste betyr at minst to skoler til skal nedlegges i Tromsø.

Linjer legges nde

Han la også frem forslag til nedlegging av flere linjer:

  • Musikk og drama ved Heggen videregående skole foreslås nedlagt
  • Danselinja Kongsbakken foreslås nedlagt
  • Nedlegging idrettsfag opprettholdes
  • Medie og kommunikasjonplasser i fylket nedskaleres.

Alle forslagene skal behandles av fylkestinget i desember. Der gjøres den endelige beslutningen.

Berører enkeltmennesker

Mæland hevdet at grepene ikke er å anse som sentralisering, men at man legger opp til en bedre ressursutnyttelse for å møte de kommende utfordringer.

- Vi har forståelse for at dette berører enkeltmennesker. Både lærere, elever og foresatte, men det er helt nødvendig, sa Mæland.

- Grepene skal gi trygghet, stabiliet og forutsigbarhet. Det blir bærekraftig og mer gjennomført, fortsatte han.

Fylkesråden opplyste at han har jobbet dag og natt og vedkjenner muligheten for at det nå gjøres noen feil.

- I den situasjonen Troms fylkeskommune er i nå, er det bedre å ta en gal beslutning enn å ikke gjøre noe.