FINNSNES (Nordlys):Først vedtok politikerne i Lenvik at frisørsalonger ikke skal få skjenkebevilling. Så ga de skjenkebevilling til en frisør- salong. Snakk om hårfin balansegang.

- Dette er det mest liberale kommunestyret jeg noen gang har sittet i, sier Per Inge Søreng (KrF).

Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for 2010 til 2014 ble enstemmig vedtatt av Lenvik kommunestyre. Her står det blant annet at et av målene er å begrense tilgangen på alkohol, og at det ikke kan påregnes at skjenkebevilling blir gitt til «virksomheter som drives og markedsføres som noe annet enn serveringssted, for eksempel frisørsalong».

Etter dette har imidlertid både bowlinghallen på Finnsnes og frisørsalongen Jill Salong fått skjenkebevilling.

- Jeg var svært skuffet da denne bevillingen ble gitt i fjor, og håper at folk skal besinne seg når saken kommer opp igjen. Bevillingen er helt i strid med handlingsplanen, og undergraver respekten for det vi holder på med, sier Søreng.

Søker om fornyet bevilling

Frisørsalongen fikk bevillingen for ett år, og søker nå om å få den fornyet når den går ut i juni.

- Det har fungert fint, og skjenkingen har foregått i meget begrenset omfang. Vi er ikke noe utested, sier innehaver Jill Haugen.

Bevillingen gjelder torsdager og fredager fra klokka 18 til 24, og lørdager fra 12 til 24.

Det er mest i forbindelse med makeup-kvelder og liknende at bevillingen benyttes, og det er slik det er ment å være i fortsettelsen også.

Likevel har både lensmannen og kommuneoverlegen kommet med kritiske betraktninger i forbindelse med den nye søknaden.

Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien skriver at han er bekymret hvis dette medfører økt antall skjenkesteder.

«Hvis bevilling gir presedens i forhold til andre virksomheter, vil dette kunne gi en ikke ubetydelig økning i tilgjengelighet».

Og lensmann Arnold Nilsen beskylder politikerne for å være inkonsekvente.

«Som samarbeidspartner til ulike kommunale etater som også nedlegger et betydelig arbeide for å forebygge og bøte på rusutløste samfunnsproblemer, kan jeg ikke legge skjul på at kommunestyrets praktisering av sin egen ruspolitiske handlingsplan har skapt betydelig forvirring».

Sprik i borgerlig leir

- Nå bør politikerne manne seg opp og høre på lensmannen. Tilgjengelighet av alkohol øker presset, og nå skal vi altså ikke engang kunne klippe oss uten at vi tilbys alkohol, sier Søreng.

- Har du vært og klippet deg på Jill Salong?

- Nei, jeg har en annen frisør.

- Innehaver opplyser at det ikke er store mengder alkohol de selger?

- Nei, det tror ikke jeg heller. Men bevillingen rokker ved noen prinsipper.

Søreng og KrF samarbeider med Høyre og Frp, som har lagt en helt annen holdning for dagen. Sjansene for at de skal la seg omvende av Søreng er i utgangspunktet små.

- Det er ikke på grunn av skjenkepolitikken vi inngikk samarbeid med Høyre og Frp. Vi har visst hele tiden hvor de står i skjenkesaker.

- Men likevel vil du samarbeide med dem?

- Vi bryter ikke samarbeidet på grunn av denne saken, men den gjør meg veldig frustrert, sier han.

Skal vurdere saken på nytt

Ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) sier han ser paradokset til det som står i handlingsplanen.

- Vi så det nok ikke så tydelig sist. Vi må ha en grundig diskusjon, og vurdere dette på nytt i full bredde, sier han.

Det betyr ikke nødvendigvis at utfallet blir annerledes.

- Personlig har jeg ikke den store motforestillingen mot det som ble gjort sist, der vi falt litt for nytenkning og utradisjonelle konsepter, sier Sivertsen.