I går kom ressursregnskapet for reindriften i Vest-Finnmark. Det viser at det nå er 180.000 rein på vidda.

Det er 33.000 for mange, skriver NRK.

Nå gir Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark reineierne beskjed om å lage reduksjonsplaner for flokkene sine innen høsten.

- Det vil bli en frist på å utarbeide disse reduksjonsplanene, sier fungerende forvaltningsleder Adam Klemet Hætta til NRK.

Dersom reintallet ikke minsker kan myndighetene med hjemmel i reindriftsloven, stille reduksjonskrav ut ifra en prostenandel.

- Reineierne vet at det kan skje, sier Nils Henrik Sara, representant for reindriften i Norge, til NRK.