Statsminister Jens Stoltenberg skal være vert, og EU-kommisjonens president José Barosso og fredsprisvinner Wangari Maathai er gjester når det internasjonale frøhvelvet på Svalbard åpner 26. februar.

Det er også muligheter for at den internasjonale kjendislista kan få med ytterligere en mega-kjendis, skuespilleren Leonardo DiCaprio, kjent fra en rekke storfilmer, blant annet Titanic. DiCaprio som selv er dypt engasjert i de globale miljøproblemene, er invitert til åpningen av Dinamo Story som skal produsere TV-bilder fra åpningen av frølagret.

DiCaprio har foreløpig ikke bekreftet at han kommer. Men han har heller ikke svart at han ikke kommer.

Bill Gates har bidratt

Det er derimot klart at verken verdens rikeste mann, Bill Gates eller kona kommer. Begge var invitert som sentrale finansielle bidragsytere til frøprosjektet. Men en representant for Bill & Melinda Gates Foundation kommer. Bill Gates har gjennom dette fondet bidratt med 35 millioner dollar til frøbankprosjektet. Disse pengene går ikke til byggingen av selve frøhvelvet, men til innsamlingen av frø fra hele verden.

Det er den norske stat som står for byggingen og driften av anlegget. Frølagret koster nærmere 50 millioner kroner.

Internasjonal interesse

Åpningen av frøhvelvet skjer med pomp og prakt og stor oppmerksomhet fra internasjonal presse. 40 internasjonale pressefolk er foreløpig påmeldt. Det inkluderer både BBC, CNN, Al Jazeera, ABC News og Tokyo Broadcasting System. Det planlegges også direkteinnslag i «Good Morning America» fra Svalbard.

Fra arrangørene er det bebudet at statsminister Stoltenberg vil ha med seg flere internasjonalt profilerte navn på scenen under åpningsarrangementet.

Kjøles ned

Svalbard Globale frøhvelv er konstruert for å lagre duplikater av frø fra alle verdens hjørner. Om frø skulle gå tapt, som et resultat av naturkatastrofer, krig eller mangel på økonomiske ressurser, kan frøsamlingene reetableres med utgangspunkt i frø fra Svalbard.