HARSTAD (Nordlys.no): I Sør-Troms jobber sterke krefter for å fortelle vikingenes historie fra starten av, og løfte fram fortellingene fra Trondenes og Bjarkøy. I spissen står Nina Dons-Hansen, som leder Imella-prosjektet til Sør-Troms regionråd. I neste uke skal hun til kulturdepartementet for å legge fram planene om et stort vikingsenter i Nergårdshamn på Bjarkøy, hvor Tore Hund hadde sitt hovedsete.

– Denne delen av vikingshistorien er glemt, men den er særdeles viktig. Alt under Slaget på Stiklestad, og i tida etter er viden kjent. Men svært få vet at konflikten mellom Tore Hund og Olav den Hellige har utspring på Bjarkøy, sier Nina Dons-Hansen.

Nausttufter

Olav Haraldsson ble helliggjort etter sin død, og fikk tilnavnet Olav Den Hellige. Hans drapsmann Tore Hund møtte Olav Haraldsson til slag på Stiklestad på bakgrunn av politiske konflikter, samt at Olav hadde fått drept tre av Hunds familiemedlemmer. Historiene i ettertid karakteriserer Tore Hund som en voldelig drapsmann, men konflikten startet i utgangspunktet med kornmangel i nord, som kong Olav Haraldsson ikke ville bøte på. Dermed surnet forholdet mellom Olav og hans lendmann og høvding Tore Hund i Hålogaland.

– Man kan jo si at sinnet til Tore Hund var berettiget, både fra politisk ståsted, samt av familiære årsaker, sier Nina Dons-Hansen.

I Nergårdshamn på Bjarkøy er det for mange år siden påvist funn av Tore Hunds nausttufter hvor han oppbevarte skipet sitt, som var bemannet med 40 roere.

– Gokstadskipet og Osebergskipet var småtterier i forhold til Tore Hunds skip. Dette vil vi symbolisere ved å bygge et vikingskip i glass på Bjarkøy, hvor hele historien kan fortelles fra start til slutt, sier Dons-Hansen.

Gleder seg

Imella-prosjektets mål er at hver kommune i Sør-Troms skal ha sitt eget visningssted som kan styrke identiteten, og fortelle en historie. Fra før har Ibestad fått Fabeløya naturlekepark, og Gratangen har Morgans skip. Andre kommuner står for tur, og ideen om vikingskipet på Bjarkøy kom til før sammenslåinga med Harstad.

– Historien om Bjarkøy som hovedsete for vikingene i Nord-Norge har fått ufortjent liten plass i bøkene. Også folkene på Stiklestad har fått øynene opp for at historien er mer nyansert enn hva de har presentert tidligere, og vi har samtaler med disse, sier Dons-Hansen.

Hun sier at dette vil åpne et helt nytt kapittel i den norske historien, og hun gleder seg til fortsettelsen.

– Vi har en viss formening om hva dette skal koste, men ønsker ikke gå ut med noe tall. Det jeg kan si er at vi har snakket med mange som har vist stor interesse for prosjektet, og som kan bidra med å få det i havn.