Hvert år får rundt 10.000 nordmenn blodpropp.

Fredag åpnet et nytt senter ved UiT, som skal forske på blodpropp. Senteret har et budsjett på nærmere 70 millioner kroner som kommer fra K.G. Jebsen stiftelsen, UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord

- Vår hovedoppgave vil bli å identifisere nye risikofaktorer slik at vi kan forstå sykdommen bedre. Dette er viktig for å kunne utvikle en bedre behandling til de som er rammet, sier senterleder John-Bjarne Hansen.

Han forteller at opprettelsen av det nye senter, som får navnet K.G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning, har vært ett av deres satsingsområder.

- Det er viktig for oss å kunne forske på et høyere nivå, og det kan vi med dette senteret. At stiftelsen K.G. Jebsen har valt å satse på dette senteret viser også at Tromsø og UiT er konkurransedyktig.

Fikk selv blodpropp

- Dette handler om forskning i verdensklasse, og styrker Tromsø som forskningshovedstad, sier ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort.

Han fikk selv blodpropp i 2007, uten at han vet årsaken bak proppen.

- Derfor er det ekstra gledelig for meg at det nå skal forskes på blodpropp her i Tromsø.

Ordføreren er nå frisk etter å ha gått på blodfortynnende medisiner.

- Ikke veldedighet

- Det er svært gledelig at så mange millioner nå brukes et spesielt område. Og det er flott å se at Tromsø markere seg som den beste i konkurransen for å motta tilskudd fra stiftelsen, sier Hjort

Daglig leder i K.G. Jebsen stiftelsen, Kåre Rommetveit, forteller at det det var etter en grundig og omfattende prosess at stiftelsen valgte å støtte et nytt forskningssenter i Tromsø.

- Dette er ikke noe veldedighet. Vi har gjort en grundig vurdering og mener at forskningstemaet har gode forutsetninger, både når det gjelder bredden i forskningen og i det internasjonale samarbeidet, sier han.

Hevelser og plutselig hoste

En blodpropp skyldes en koagulering i et blodkar, og kan blokkere blodårer. Som oftest oppstår blodpropper i bein og armer, og symptomer kan være sterke smerter i bein eller én arm og hevelse i ben eller arm.

Symptomer på blodpropp i lungene kan være plutselig, kraftig hoste uten årsak, eller plutselige pustevansker

Kvinner har forbigående høyere risiko for blodpropp, spesielt i forbindelse med svangerskap. Generelt har sengeliggende og overvektige større risiko.