Dette gjerdet må i retten etter bitter nabostrid

Strømgjerde til besvær.

Strømgjerde til besvær. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Barn har flere ganger fått strøm i seg under lek.

DEL

Sauer er ålreite dyr, men noen av oss har det ikke helt ålreit med sau. I et hyttefelt i Skarsfjord på Ringvassøya strides flere hytteeiere om et strømgjerde som er satt opp for å hindre sauene i å beite for nært.

Konflikten har vart i flere år, og nå har en av partene gått til retten for å få gjerdet fjernet. Årsaken er at familien mener gjerdet hindrer fri ferdsel, og særlig deres barns mulighet for å leke fritt.

– Datteren vår har flere ganger fått strøm i seg under lek, sa hytteeieren til Nordlys da striden første gang ble omtalt for to år siden.

Midt i feltet

Den gang klaget familien særlig på at en hund ble sluppet løs innenfor gjerdet, og at denne kunne utgjøre en fare for barnet. Nå er dette ikke lenger et problem, men familien vil likevel ha gjerdet bort.

– Gjerdet består av tre strømtråder som er vanskelig å håndtere, og mine klienter har små barn, sier familiens advokat, Vibeke Ek.

Hun mener også gjerdet begrenser bevegelsesfriheten for turgåere.

– Gjerdet privatiserer 20 dekar friområde, og det bryter med allemannsretten og din og min rett til å ferdes i naturen.

Det omstridte gjerdet omkranser seks hytter i et større felt. De andre hyttenaboene vil gjerne beholde gjerdet for å unngå saueavføring tett opp mot hytteveggen.

– Kan ikke gjerdet fjernes rundt dine klienters hytte?

– Nei, hytta ligger midt i feltet. Men en løsning kunne vært inngjerding rundt hver enkelt hytte.

Sterkt uenig

Gjerdekonflikten har allerede vært oppe en gang i jordskifteretten. Retten har nå fremmet et utkast til vedtekter der det heter at det ikke skal settes opp strømgjerde i feltet.

Deretter har fire av hytteeierne søkt Tromsø kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for dette hytteområdet der det framgår at det ikke er tillatt med gjerde.

I slutten av juni sa kommunen ja til gjerdet. I vedtaket framgår det at kommunen anser inngjerdingen som «et lite inngrep i friluftsområdet», og at allmennhetens ferdsel vil berøres «i svært liten grad». Det er likevel jordskifteretten som avgjør gjerdets endelige skjebne.

I starten av september skal Nord-Troms tingrett avgjøre om gjerdet må fjernes i påvente av dommen i jordskifteretten.

Hyttenaboen som opprinnelig satte opp gjerdet ønsker ikke å uttale seg om saken. Hennes advokat Harald Pleym vil avvente rettens behandling.

– Men det er ingen tvil om at partene er sterkt uenig, fastslår han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken