De var gartnere, fiskere og sangpedagoger. Så ble de sendt til nord for å torturere og drepe krigsfanger.

Nordmenn var minst like hensynsløse som tyskerne i sin iver etter å torturere og ta livet av fanger under Andre verdenskrig. Jugoslaviske krigsfanger i Nord-Norge ble pint til døde, skutt eller hengt foran øynene på sine medfanger.

Det er noen av hovedkonklusjonene i den nye historiske dokumentarboka «Nådeløse nordmenn - Hirden 1933 - 1945», som kom ut mandag.

Forfatter og NRK-journalist Eirik Veum har gått gjennom titusener av dokumenter i arbeidet med å presentere Nasjonal Samling sin kampenhet og paramilitære organisasjon - Hirden. Han har også valgt å identifisere 962 personer fra Hirden, som ble dømt for landssvik i oppgjøret etter krigen.

Forfatteren sier han er klar over at det vil skape sterke reaksjoner - mer enn 60 år etter at flere av de dømte slapp ut etter endt soning.

– Jeg mener det er viktig og riktig å navngi av to grunner: For at andre skal kunne ettergå opplysningene i boka, og for ikke å inkriminere de mange hirdmedlemmer som ikke gjorde seg skyldige i krigsforbrytelser, uttaler Veum.

SE OVERSIKT: Nederst er en oversikt over alle de 27 medlemmene av Hirden fra Nord-Norge som ble domfelt i landssvikoppgjøret etter Andre verdenskrig.

Sendt til nord for å drepe

I boka kommer det fram at de aller fleste hirdmennene som drepte og torturerte fanger i nordnorske fangeleirer var født, oppvokst og hadde fått sin trening i Sør-Norge. Veldig mange kommer fra det sentrale Østlandet, men det finnes representanter fra de fleste kroker av landet.

De ble sendt til nord for å tjene ondskapen - i fangeleirene i Botn på Rognan i Nordland, Korgen i Nordland, Osen i Vefsn i Nordland, Beisfjord i Nordland, Øvre Jernvatn i Narvik i Nordland og Karasjok i Finnmark.

«Nordmenn kan også være onde. De norske der oppe var det. Onde og jævlige. I alle fall mange av dem. Flere i Hirdvaktbataljonen var veldig brutale. Det var ingen dressur på dem. De eide ikke disiplin, og mange av dem gikk langt over streken. Det mente selv tyskerne, og det sier ikke så lite», forteller en av kildene i boka, som var aktiv på tysk side under krigen.

Nordnorsk deltagelse

Nordlys har gått gjennom opplysningene i boka. Der navngis også 27 personer fra de tre nordnorske fylkene. Av hensyn til familie og eventuelle pårørende har vi unnlatt å navngi dem her.

Blant dem er imidlertid Karl Alfred Nicolay Marthinsen fra Karlsøy i Troms, som ble sjef for Statspolitiet og sto i spissen for deportasjonen av 767 jøder fra Oslo til konsentrasjonsleirene Auschwitz og Birkenau i Polen 1942.

Marthinsen var også sjef for Hirden fra 21. juni 1944.

Hans historie er allerede kjent, blant annet gjennom den personlige dokumentarfilmen Strengt hemmelig, laget av Marthinsens slektning, filmskaperen Benedicte Orvung.

De fleste av medlemmene i Hirden var i utgangspunktet «vanlige menn». De var arbeidere, bønder eller fiskere, men også fra høytstående posisjoner i samfunnet.

Tilintetgjørelsesleirer

Blant de nordnorske hirdmennene var det alt fra yrkesmilitære til gartnere og sangpedagoger som plutselig befant seg som tyskernes forlengede armer i de nordnorske fangeleirene.

En del av eksekutørene i nord ble tvunget til å henrette med trusler om dødsstraff hvis de ikke utførte de brutale ordrene.

I dommer etter Andre verdenskrig blir de nordnorske leirene beskrevet som «rene tilintetgjørelsesleirer» hvor de jugoslaviske krigsfangene ifølge boka «aldri skulle reise levende fra Nord-Norge».

Pensjonert jusprofessor Nils Christie sier det slik i boka:

«I dag sender vi skoleungdom til Auschwitz for å lære om folkemord og ondskap, tortur og lidelser. De flese av dem aner ingenting om at vi hadde det samme her i landet. Vi kunne sendt ungdommene nordover i stedet.»

Under er en oversikt over alle de 27 medlemmene av Hirden fra Nord-Norge som ble domfelt i landssvikoppgjøret etter Andre verdenskrig.

Medlemmer av Hirden

Hirdmedlemmer som utførte vold, mishandling og drap i Norge 1940 – 1945. 238 stk. totalt - 12 fra Nord-Norge

Mann, Harstad i Troms, født 1915

Medlem i Nasjonal Samling fra 15. juli 1941. Registrert som arbeider. Hirdmedlem og utøvet vold mot en person i Harstad 2. september 1943. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 3. mai 1946 til fengsel i 6 måneder. Det er uklart når NN begynte soningen, hvor han sonet og når han ble løslatt.

Mann, Tromsø i Troms, født 1914

Medlem i Nasjonal Samling fra 15. oktober 1940 Jobbet som maler og butikkbetjent. Hirdmedlem fra 15. oktober 1940 og deltok i voldelige aksjoner fra november 1942 hvor det ble utøvet trusler mot blant annet studenter. Ble i februar 1945 instruktør i våpenopplæringskurs for medlemmene av Hirdens Alarmenhet. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 31. august 1945 for blant annet trusler til tvangsarbeid i 10 år med fradrag av 204 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 19. desember 1945. Løslatt ved Gulskogen tvangsarbeidsleir 23. juni 1949.

Mann, Hammerfest i Finnmark, født 1899.

Medlem i Nasjonal Samling fra 14. oktober 1940. Ble av det tyske sikkerhetspolitiet innsatt som bestyrer av Landåsen turisthotell i Nordre Land, hvor flere av tjenestemennene i Statspolitiet fikk sin utdannelse. Var med på å tilrettelegge undervisningsopplegget. Hirdmedlem og deltok under arrestasjonene av jødene i Oslo høsten 1942 i tillegg til husundersøkelser. Domfelt ved Oslo byrett 22. august 1946 til tvangsarbeid i 5 år med fradrag av 465 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 25. juni 1947. Løslatt ved Ilebu fengsel 13. juli 1948.

Mann, Vardø i Finnmark, født 1907

Medlem i Nasjonal Samling fra 27. november 1940. Arbeidet som tolker før han vervet seg som frontkjemper til Det norske skikompaniet. Hirdmedlem. I 1943 mishandlet han sammen med to andre hirdmenn en mann på Bærumsbanen og påførte ham flere slag i hodet med et pistolskjefte. Domfelt ved Aker herredsrett 26. februar 1946 for blant annet legemsbeskadigelse og legemsbeskadigelse med farlig redskap til tvangsarbeid i 8 år med fradrag av 294 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 25. april 1946. Løslatt ved Ilebu fengsel 23. oktober 1948.

Mann, Steigen i Nordland, født 1882

Medlem i Nasjonal Samling fra 18. november 1940. Feiermester. Hirdmedlem. Deltok i væpnede aksjoner for å pågripe ettersøkte personer og utførte angiverier til det tyske sikkerhetspolitiet fra mars 1942. Domfelt ved Flekkefjord herredsrett 8. mai 1947 til tvangsarbeid i 3 år og 9 måneder. Det er uklart hvor og når NN sonet straffen, og når han ble løslatt.

Mann, Vågan i Lofoten i Nordland, født 1881

Medlem i Nasjonal Samling fra 4. oktober 1941. Jobbet som kontormedarbeider og ekspedisjonsvakt. Vervet seg som frontkjemper til 2. SS-Politikompani mai 1943. Hirdmedlem og deltok i en aksjon i Ørsta i februar 1945 sammen med det tyske sikkerhetspolitiet. Utførte arrestasjoner. Domfelt ved Søre Sunnmøre herredsrett 25. januar 1946 for blant annet ulovlig frihetsberøvelse til tvangsarbeid i 4 år med fradrag av 265 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 26. juli 1946. Løslatt ved Hustad tvangsarbeidsleir 4. februar 1948.

Mann, Harstad i Troms, født 1903

Medlem i NS fra 3. april 1941. Fangstmann. Hirdmedlem og deltok blant annet i en aksjon med Statspolitiet på Dagali i mars 1943. Var med på å pågripe og mishandle en rømt russisk fange. Utførte arrestasjoner. Domfelt ved Eidsivating lagmannsrett 26. mars 1947 for blant annet angiveri og ulovlig frihetsberøvelse til tvangsarbeid i 10 år med fradrag av 690 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 3. mai 1947. Løslatt ved Ilebu fengsel 17. september 1949.

Mann, Tromsø, født 1919

Medlem i NS fra 30. september 1940. Gårds- og jordarbeider. Hirdmedlem og deltok i en aksjon på Tromsøya i november 1942 hvor det ble utøvet trusler og tvang overfor noen festdeltagere. Domfelt ved Tromsø byrett 17. oktober 1946 til tvangsarbeid i 3 år og 6 måneder med fradrag av 134 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 8. april 1947. løslatt ved Sletta fangeleir 22. oktober 1948.

Karl Alfred Nicolay Marthinsen, Karlsøy i Troms, født 25. oktober 1896

Medlem i NS fra før krigsutbruddet. Fornyet medlemskapet i 1940. Tidligere yrkesoffiser. Tjenestegjorde som sjef for Statspolitiet i Norge fra 10. mars 1941. Ledet det norske sikkerhetspolitiet fra 10. juli 1943 og ble sjef for Hirden 21. juni 1944. Arkitekten bak aksjonen som førte til arrestasjonen av de norske jødene fra høsten 1942. Medvirket som dommer ved Politiets særdomstol i forbindelse med dødsdommen over en norsk politimann som ble henrettet 16. august 1943. Karl Alfred Nicolay Marthinsen ble likvidert av motstandsbevegelsen 8. februar 1945 i Oslo.

Mann, Hadsel i Nordland, født 1896

Medlem i NS fra 11. september 1940. Var yrkesoffiser før krigsutbruddet. Jobbet også som operasanger og sangpedagog. Hirdmedlem og fungerte en tid som fylkingsfører i Agder-fylkene. Tjenestegjorde som tolk for det tyske sikkerhetspolitiet i Kristiansand fra mai 1940 til september 1941 og fra april 1942 til freden. Var til stede under forhør hvor det ble utøvet grov vold og mishandling. Domfelt ved Agder lagmannsrett 20. desember 1947 til tvangsarbeid i 4 år og 6 måneder med fradrag av 172 dager for utholdt varetekt. Tap av stilling som løytnant i Hæren for alltid. Sonet fra 6. juli 1949. Løslatt ved Ilebu fengsel 15. oktober 1949.

Mann, Tromsø, født 1901

Medlem i NS fra før krigsutbruddet. Fornyet medlemskapet etter 9. april 1940. Jobbet som kaptein i Hæren før krigsutbruddet. Hirdmedlem og hadde stillingen som regimentssjef fra 1. juli 1941. Fra april 1944 var han fylkingsfører. Deltok i en aksjon på Tromsøya i november 1942 hvor det ble utøvet tvang overfor noen festdeltagere. Domfelt ved Høyesterett 15. februar 1946 for blant annet trusler til fengsel i 15 år med fradrag av 112 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 19. juli 1948. Løslatt ved Ilebu fengsel 13. desember 1949.

Mann, Bardu i Troms, født 1897

Medlem i NS fra før krigsutbruddet. Fornyet medlemskapet etter 9. april 1940. Jobbet som maskininspektør. Hirdmedlem og deltok i en razzia etter ulovlige matvarer i Drammen i 1941. Domfelt ved Drammen byrett 3. februar 1947 til tvangsarbeid i 3 år med fradrag av 636 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 28. juni 1947. Løslatt ved Ilebu fengsel 4. juli 1947.

Hirdvaktbataljonen

Vaktsoldater i Hirdvaktbataljonen som tilhørte avdelingen fra januar 1942 til april 1943. Totalt 352 navn - 6 fra Nord-Norge.

Mann, Meløy i Nordland, født 1924

SS-Schütze, Hirdvaktbataljonen. Medlem i Nasjonal Samling fra 9. desember 1941. Arbeidet som fisker før han vervet seg til avdelingen. Tjenestegjorde fra mai 1942 som vaktsoldat i Beisfjord og Botn fangeleir. Under rettssaken kom det frem anklager om at NN begikk grov mishandling av fanger. Han benyttet både slag, spark, geværkolben og bajonett. NN nektet under rettssaken for å ha gjort noe galt og hevdet at det var fangene selv som mishandlet hverandre. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 10. februar 1948 etter blant annet grove trusler og mishandling til tvangsarbeid i 8 år med fradrag av 422 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 4. juni 1948. Løslatt ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 12. august 1950.

Mann, Tromsø i Troms, født 1922

SS-Schütze, Hirdvaktbataljonen. Medlem i Nasjonal Samling fra 28. oktober 1940. Arbeidet som handelsbetjent og sjømann i tiden før han vervet seg til avdelingen. Tjenestegjorde ved fangeleirene i Beisfjord og overført til Karasjok fra august 1942. Deltok i henrettelsen av fanger. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 16. august 1948 til tvangsarbeid i 8 år for blant annet medvirkning til drap. Sonet fra 18. januar 1949. Løslatt ved Akershus landsfengsel 17. juni 1950.

Mann, Bodø i Nordland, født 1913

SS-Schütze, Hirdvaktbataljonen. Medlem i Nasjonal Samling fra 1. oktober 1941. Arbeidet som polititjenestemann og malersvenn i tiden før han vervet seg til avdelingen. Tjenestegjorde som vaktsoldat i Beisfjord og Osen fangeleir fra juni 1942. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 18. januar 1946 for blant annet ulovlig frihetsberøvelse og mishandling. Dømt til tvangsarbeid i 6 år med fradrag av 256 dager for utholdt varetekt. Ukjent når og hvor NN sonet straffen, og når han ble løslatt.

Mann, Beiarn i Nordland, født 1918

SS-Schütze, Hirdvaktbataljonen. Medlem i Nasjonal Samling fra 1. juli 1941. Står registrert som løsarbeider i tiden før han vervet seg. Tjenestegjorde som vaktsoldat i Korgen fangeleir fra 23. juni 1942 til september 1942. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 28. mars 1946 til tvangsarbeid i 3 år med fradrag av 210 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 21. oktober 1946. Løslatt ved Nyrud fangeleir 3. mai 1948.

Mann, Øksnes i Nordland, født 1898

SS-Schütze, Hirdvaktbataljonen. Medlem i Nasjonal Samling fra 21. september 1940. Arbeidet som styrmann i tiden før han vervet seg til avdelingen 25. mars 1942. Tjenestegjorde som vaktsoldat ved fangeleirene i Beisfjord, Korgen og Botn. Under rettssaken kom det frem opplysninger som tydet på at NN både drepte og mishandlet serbiske fanger, noe han benektet. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 21. november 1946 til tvangsarbeid i 10 år for blant annet ulovlig frihetsberøvelse. Fradrag av 333 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 18. desember 1947. Løslatt ved Sem fengsel 10. desember 1949.

Mann, Måsøy i Finnmark, født 1923

Medlem i Nasjonal Samling. Tjenestegjorde i avdelingen, sannsynligvis før våren 1943. Usikkert om NN var vaktsoldat i fangeleir. Domfelt ved Høyesteretts kjæremålsutvalg 29. mars 1946 til fengsel i 9 måneder. Uklart når NN begynte soningen. Løslatt ved Ilebu fengsel 9. april 1946.

Alarmenheten og bedriftsvernet

Dømte medlemmer fra Hirdens Alarmenhet og Hirdens bedriftsvern – involvert i drap, væpnede aksjoner, mishandling og vold. 4 av 235 hirdsoldater var fra Nord-Norge.

Mann, Øksnes i Nordland, født 1896:

Medlem i Nasjonal Samling fra 15. mai 2941. Jobbet som verkstedarbeider. Tjenestegjorde som våpenansvarlig i det tyske sikkerhetspolitiet i Bergen fra 1944. Gikk inn i Hirdens Alarmenhet høsten 1944. NN deltok i aksjoner og arrestasjoner. Utførte også angiverier til det tyske sikkerhetspolitiet. Domfelt ved Bergen byrett 5. oktober 1946 til tvangsarbeid i 6 år med fradrag av 512 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 24. februar 1947. Løslatt ved Jessheim tvangsarbeidsleir 27. juli 1948.

Mann, Saltdal i Nordland, født 1888

Medlem i Nasjonal Samling fra 11. juli 1940. Jobbet som maskinassistent. Tjenestegjorde ved Hirdens Alarmenhet i Drammen og deltok i aksjonen ved Haglebuvannet i Eggedal 26. april 1945 hvor det kom til kamp med den norske motstandsbevegelsen. Domfelt ved Høyesterett 10. oktober 1947 til tvangsarbeid i 10 år. Sonet fra 16. desember 1947. Løslatt ved Gulskogen tvangsarbeidsleir 3. september 1949.

Mann, Sømna i Nordland, født 1907

Medlem i Nasjonal Samling fra 14. januar 1941. Jobbet som garner. Tjenestegjorde ved Hirdens Alarmenhet i Kongsvinger og deltok i væpnede kontroller sammen med Grensepolitiet. Utførte arrestasjoner og angiverier. Domfelt ved Vinger og Odal herredsrett 2. mars 1946 til tvangsarbeid i 1 år og 3 måneder med fradrag av 233 dager for utholdt varetekt. Uklart når NN begynte soningen, og hvor han sonet straffen. Løslatt 8. juli 1948.

Mann, Berlevåg i Finnmark, født 27. desember 1890

Medlem i Nasjonal Samling fra 15. september 1941. Bygningsmaler. Tjenestegjorde ved Hirdens Alarmenhet og deltok under en aksjon i Drammen 24. mars 1945 hvor en motstandsmann ble drept. Utførte angiverier. Domfelt ved Agder lagmannsrett 21. juni 1946 til tvangsarbeid i 3 år og 1 måned med fradrag av 174 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 19. juli 1946. Løslatt ved Sem fengsel 28. juni 1947.

SS Norge

Oversikt over mannskaper i Germanske SS Norge som hadde ledende posisjoner i organisasjonen eller var involvert i vold, mishandling, drap eller overgrep. 94 navn totalt - 5 fra Nord-Norge.

Mann, Bjarkøy i Troms, født 1916.

Medlem i Nasjonal Samling fra 14. oktober 1940. Jobbet som sjåfør for politiet. Vervet seg som frontkjemper til Den norske legion. Medlem i Germanske SS Norge og fungerte en tid som stormfører for Troms. Var i stillingen høsten 1944. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 29. august 1945 til tvangsarbeid i 9 år med fradrag av 114 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 31. august 1945. Løslatt ved Innherad tvangsarbeidsleir 15. februar 1949.

Mann, Narvik i Nordland, født 1917.

Medlem i Nasjonal Samling fra 4. november 1940. Jobbet som handelsbetjent. Vervet seg som frontkjemper til Den norske legion i juli 1941. Kom senere til 23. SS-Panzergrenadierregiment Norge. Medlem i Germanske SS Norge og var stabsleder fra august 1942 til april 1943, og fra mars 1945. Opprettet Statspolitiet Utrykningskommando sommeren 1944. Domfelt ved Høyesteretts kjæremålsutvalg 22. april 1947 til tvangsarbeid i 12 år med fradrag av 616 dager for utholdt varetekt. Fradømt sin stilling som fenrik i Hæren. Sonet fra 14. mars 1947. Løslatt ved Gulskogen tvangsarbeidsleir 11. juni 1949.

Mann, Dønna i Nordland, født 1896.

Medlem i Nasjonal Samling fra 1. juli 1941. Jobbet som bankkasserer. Medlem i Germanske SS Norge fra 1943 og fungerte en tid som stormfører for Nordland. Var i stillingen høsten 1944. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 22. februar 1946 for blant annet trusler og mishandling til tvangsarbeid i 7 år med fradrag av 276 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 9. juli 1946. Løslatt ved Sem fengsel 21. mai 1949.

Mann, Narvik i Nordland, født 1920

Medlem i Nasjonal Samling fra før krigsutbruddet. Fornyet medlemskapet etter april 1940. Jobbet som telegrafist. Vervet seg som frontkjemper til 5. SS-Division Wiking i mai 1941. Medlem i Germanske SS Norge og fungerte som stormfører for Hedmark og Oppland fra desember 1944. Domfelt ved Narvik byrett 2. juli 1946 til fengsel i 1 år og 6 måneder med fradrag av 229 dager for utholdt varetekt. Det er uklart hvor og når NN sonet straffen, og når han ble løslatt.

Mann, Bodø i Nordland, født 1922

Medlem i Nasjonal Samling fra før krigsutbruddet. Fornyet medlemskapet etter 9. april 1940. Tjenestegjorde som betjent ved Statspolitiets avdeling i Tromsø fra februar 1942. Deltok i forhør hvor han utøvet vold. Konstituert til politimester i Hammerfest høsten 1944. Medlem i Germanske SS Norge og fungerte en tid som stormfører for Troms, sannsynligvis i 1943. Domfelt ved Hålogaland lagmannsrett 11. mars 1948 til tvangsarbeid i 5 år med fradrag av 943 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 3. januar 1949. Løslatt 11. januar 1949. Uklart hvor NN sonet straffen.