Gå til sidens hovedinnhold

Dette er Høyre-toppenes mektige brorskap

Artikkelen er over 7 år gammel

Samtlige mannlige stortingsrepresentanter for Troms Høyre har i nesten 50 år vært frimurere.

Ingen av de kvinnelige stortingsrepresentantene fra Troms Høyre har vært frimurere, naturlig nok siden frimurerne ikke tillater kvinner å bli medlem.

Fem menn og to kvinner har representert Troms Høyre på Stortinget siden 1965. Det er Martin Buvik (tre perioder fra 1965 – 1977), Arnljot Norwich (tre perioder fra 1977 – 1989), Svein Ludvigsen (tre perioder fra 1989 – 2001), Åge Konradsen (en periode fra 2001 – 2005) og Kent Gudmundsen (en periode fra 2013 – 2017). Alle fem er eller har vært frimurere. Alle bortsett fra Arnljot Norwich lever fortsatt. De to kvinnelige representantene er Elisabeth Aspaker (tre perioder fra 2005 – 2017) og Margit Hansen-Krone (tre perioder fra 1977 – 1989).

LES OGSÅ: Se listen over alle frimurerne i Troms

– Frimurerordenen er en organisasjon med gode verdier og et positivt fellesskap som har gode rammer for egenlæring og selvinnsikt, sier nyvalgt stortingsrepresentant Kent Gudmundsen om sitt frimurermedlemskap.

Han sier at han ikke oppfatter frimurerordenen som et nettverk.

– Jeg kjenner bare en brøkdel av medlemmene i Tromsø.

– Er du ofte på møtene?

– Nei, dessverre ikke. Nå er det ganske mange måneder siden sist jeg har vært der. Jeg har hatt et veldig tett program, sier Kent Gudmundsen som har nådd overgangsgraden IV-V, «Utvalgt og høyærverdig St. Andreas lærling og medbror».

Pluss fem vara

Fem av Troms Høyres vararepresentanter til Stortinget de siste periodene, har også vært frimurere. Det gjelder Terje Olsen (2. vara i perioden 2009 – 2013 og 3. vara i perioden 1993 – 1997), Geir Inge Sivertsen (3. vara i perioden 2005 – 2009), Geir Sagelv (3. vara i perioden 2001 – 2005), Nils Jokstad (2. vara i perioden 1993 – 1997) og Tormod Johan Seljevoll (1. vara i perioden 1977 – 1985).

Ikke kvinner, ungdom

I oversikten over stortingsrepresentanter og vararepresentanter på Stortingets nettsider, er det tatt med fire eller fem vararepresentanter for Høyre i Troms for hver periode siden 1965.

Blant disse er det 18 menn i tillegg til de fem som er nevnt som faste Høyre-representanter og frimurere. En av dem har vært umulig å sjekke frimurertilknytning til, fordi han er død før media på slutten av 1980-tallet begynte å publisere navnene på frimurerne.

Tre av de 18 har vært partiets ungdomskandidat og for unge til å kunne være medlemmer i frimurerlosjen da de ble valgt som vararepresentanter. Det er ikke bare kvinner som blir holdt utenfor. Ungdommer er heller ikke velkommen blant frimurerne. Man må være over 24 år for å kunne bli medlem av en frimurerlosje.

Og man må i tillegg være anbefalt av minst to frimurere som minimum innehar III-graden.

Nei til ikke-kristne

Vanlige fornavn som Abdulla og Mohamed i det stadig mer mulitikulturelle Norge, er ikke å oppdrive i medlemsboken Matrikkel for den Norske frimurerorden som inneholder navn på 18.867 norske menn. I Norge må frimurere bekjenne seg til den kristne tro.

Sjelden i andre parti

For sammenligningens skyld har Nordlys også sjekket frimurertilhørighet for de øvrige mannlige stortingsrepresentantene fra Troms.

Siden 1965 har 20 menn fra andre partier enn Høyre vært faste representanter på Stortinget, Ap (9), Frp (3), SV (3), KrF (2), Sp (2) og V (1). Kun to av 19 som er sjekket, er eller har vært medlem i frimurerlosjen. Ivar Østberg som i to perioder representerte Troms KrF i perioden fra 1993 til 2001, og Johannes Gilleberg som representerte Troms Sp i perioden fra 1965 til 1977, var begge frimurer.

En av disse 20 mennene er død for så lenge siden, at det ikke har vært mulig å sjekke hans eventuelle frimurertilhørighet.

Nye frimurere

Men det kan se ut som om Frp i Tromsø er i ferd med å bli tatt inn i det gode selskap blant frimurerne.

Nestlederen i byrådet Tromsø, Kristoffer Kanestrøm, sto i mai i år fram som nyslått frimurer. Det samme gjorde hans gode venn og partifelle Bjørn-Gunnar Jørgensen som er regionsekretær for Frp i Nord-Norge. Ingen av dem har ennå rukket å komme med i medlemsboka til frimurerne.

LES OGSÅ: - Det eneste som er hemmelig, er det rituelle innholdet

Nettverket er viktig

Hemmeligholdet kombinert med at veldig mange av medlemmene består av toppledere fra næringsliv, politikk og byråkrati gjør at frimurerne har tiltrukket seg mye oppmerksomhet fra media og andre.

Det frimurerne holder på med av merkelige ritualer i dunkle lokaler, er neppe særlig interessant for allmennheten. Selve nettverket som de vel 19.000 medlemmene utgjør, er det mest interessante.

Da Nordlys laget en artikkelserie om frimurerne for 13 år siden, ble alle yrkestitlene lagt inn i en database. Det var den gang 2813 frimurere som hadde oppgitt titler som direktør, administrerende direktør, daglig leder eller disponent. Til sammenligning var det bare to personer som hadde oppgitt tittelen fisker. Direktørkorpset utgjorde hele 16,5 prosent av de vel 17.000 medlemmer for 13 år siden.

Lukkethet skaper skepsis

Lukkethet skaper skepsis, mente Stortinget da de i 2001 innførte registreringsplikt for dommere som er frimurere eller medlemmer av andre brorskaps- og søsterforbund.

Det er kun slike forbund det eksisterer registreringsplikt for menige medlemmer av en organisasjon. Begrunnelsen var at selv om medlemslistene er offentlig tilgjengelig, skiller foreningene seg fra andre ideelle foreninger ved at de er lukket. Forhold rundt foreningen kan være egnet til å skape usikkerhet hos folk.

– Dommere som er medlemmer i slike lukkede foreninger, risikerer i enkelte tilfeller å bli møtt med skepsis fra deler av publikum, særlig hvis det er kjent at en av partene eller en av deres prosessfullmektig, tilhører samme forening, heter det i forarbeidene til lovbestemmelsen.

Det ble blant annet vist til en arbeidsrettssak fra Hålogaland lagmannsrett i 1997 hvor en sorenskriver ble kjent inhabil i en sak hvor en av partsrepresentantene også var frimurer.

Kritikken har også gått mot at andre aktører i rettsvesenet er medlemmer. I Troms har en rekke advokater valgt å melde seg ut. Hele fem Tromsø-advokater som står oppført i den siste trykte utgaven av medlemsboka, har valgt å melde seg ut av frimurerlosjen.

Kommentarer til denne saken