Flyforbudet i Norge og resten av Europa vitner om paranoia fra myndighetens side.

Det mener den kjente SAS-kaptein Per Gunnar Stensvaag fra Tromsø.

- Dette flyforbudet er det største hysteriet i vårt århundre, mener Stensvaag, som har 35 års fartstid som pilot.

- Viktig skille

Han sier det er viktig å skille mellom det å fly rett over en vulkansky og den røyken som kommer fra vulkanen på Island.

- Inne i selve skyen er den en mengde tunge partikler som kan være farlige hvis man flyr rett over vulkanen, men dette gjelder i den umiddelbare nærhet til vulkanen. Det vi har fått til Europa er røyk, og det er ingen som kan påvise at det er farlig. Vi har ofte svart snø på Østlandet på grunn av industriforurensing fra Tyskland, uten at vi stenger luftrommet av den grunn, sier Stensvaag - og gir et bilde:

- Hvis du pisser i et vannglass er det ingen som vil drikke det. Men hvis noen pisser i Maridalsvatnet, stenger man ikke av vannet i hele Oslo.

Det har nå blitt vist til en dramatisk nesten-ulykke over Indonesia i 1982 , da alle motorene på en maskin fra British Airways stoppet på grunn av en vulkansky.

- Denne maskinen fløy like over vulkanen, men myndighetene bruker historien for det den er verdt og skal vise handlekraft for enhver pris. Det blir alt for enkelt å innføre forbud, sier Stensvaag.

Støtte fra kolleger

Han mener flyforbudet er symptomatisk for et samfunn preget av paranoia.

- Her har vi helikopter som er rustet til å fly inn i områder hvor ørkensand virvles opp, men de samme helikoptrene kan altså ikke sendes inn i en nordnorsk fjord i pent og klart vær for å hjelpe et menneske som holder på å dø, sier SAS-piloten.

Han hevder å ha støtte for sitt syn fra mange innen luftfart i Norge.

- Men folk er livredd for å komme på banen, i frykt for å bli oppfattet som useriøse. Man tar liksom ikke situasjonen på alvor da, uttaler Stensvaag.

Han oppfordrer myndighetene til å foreta egne partikkelmålinger, slik Norwegian-direktør Bjørn Kjos tar til orde for.

- Har forpliktelser

Informasjonsdirektør Tor O. Iversen i Luftfartstilsynet uttaler følgende:

- Vi forholder oss til den informasjonen vi får Meteorologisk Institutt her i Norge, og informasjon fra Volcanic Ash Advisory Centres (VAAC) i London. Hele Europa baserer seg på informasjon herfra, og vi er forpliktet til å følge dette gjennom vårt medlemskap i FNs luftfartsorganisasjon ICAO. Vi ser at informasjonen fra London samsvarer med det vi får fra Meteorologisk Institutt. Vi har derfor ingen grunn til å stille spørsmål ved disse prognosene.

Iversen viser også til at to finske jagerfly fikk skader etter å ha fløyet over en vulkanaske torsdag denne uken.

- Den samme vulkanasken må nødvendigvis ha passert Norge på vei mot Finland. Vi har også oppdatert informasjon, som viser betydelig konsentrasjon over Nordsjøen. Dessuten: Selv i klarvær kan det forekomme partikler som kan være skadelig for flymaskiner, sier Iversen.

Gir Kjos rett

Norsk Institutt for luftforskning (NILU) gir Norwegian-leder Bjørn Kjos rett i at det trolig ikke er farlig å fly i Norge nå. Men ingen vet sikkert, for det gjøres kun målinger nord i landet.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos gikk ut i Dagens Næringsliv lørdag og satte spørsmålstegn ved om det faktisk er farlig å fly i norsk luftrom.

Det er Norsk institutt for luftforskning (NILU) som foretar målinger av partikkelkonsentrasjonen i luften. Seniorforsker Cathrine Lund Myhre sier til NTB at Kjos har et godt poeng.

– Per i dag får vi kun målt partikler i flyhøyde ett sted i Norge, på Andøya i Nordland. Der er det installert en såkalt lydar, som ved hjelp av laserstråler måler fordelingen av partikler oppover i atmosfæren.

Behov for flere målinger

NILU har ved flere anledninger søkt myndighetene om penger til ytterligere en målestasjon ved Birkeland i Aust-Agder, som ville ha dekket mesteparten av Sør-Norge, men har fått avslag både fra Forskningsrådet og Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF).

– Jeg tror at vi hvis vi hadde fatt foretatt slike målinger fra Birkeland og fra et sted i Midt-Norge, så ville vi ha kunnet fly mye mer i norsk luftrom i disse dager, sier Lund Myhre.

Hun forteller at andre type målinger NILU har foretatt, som målinger av UV-stråling og ulike målinger langs bakken, indikerer at det ikke er farlig konsentrasjon av askepartikler over det norske luftrommet nå.

– Men vi kan ikke si dette med sikkerhet før vi har foretatt målinger lenger opp, sier hun.