Det er i Engenesdalen fra fjellet Sorbmegaisa i Djupvik i Kåfjord kommune snøskredet har gått, og som har krevd fem menneskeliv.

Navnet Sorbmegaisa er samisk og som oversatt til norsk betyr "Det livsfarlige fjellet".

Det får Nordlys opplyst.

Det bekreftes nå at fem personer har omkommet etter snøskredulykken. Samtlige er menn. Ytterligere en person er gravd fram i live. Denne personen er en mann hvis tilstand meldes å være stabil. Han skal ha pådratt seg moderate skader og ligger nå til behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

I alt seks personer ble tatt av skredet. Alle var utstyrt med skredsøkere og godt utstyrt.

Rasfarlig

Nordlys får videre bekreftet at flere av lokalbefolkningen i området anser fjellet som svært rasfarlig vinterstid.

Kommunepolitiker i Kåfjord, Karl Idar Berg, sier området i Engenesdalen er kjent for å være rasfarlig om vinteren.

- Selv går jeg aldri på ski i dette området vinterstid. Det sier kommunestyrepolitiker, Karl Idar Berg, til Nordlys.

Dette bekreftes også av Arthur Kjelstrup-Olsen som er kommunelege i Kåfjord kommune.

- Jeg så selv på lørdag at det hadde gått et mindre ras fra fjellet. Om det var utløst samme dag eller dagen i forveien, vet jeg ikke, men det kan jo være en indikasjon på at det er rasfarlig der for tiden, sier han til Nordlys.

- Det har også gått ras i dette området tidligere år der folk har blitt tatt, men heldigvis sålangt uten omkomne.

Han bekrefter også at dette er populært område blant skiturister.

Svært vanskelig

Skredkursarrangør, Espen Nordahl, sier årets vinter har vært "rar".

- Det har vært svært vanskelig å komme med sikre skredvarsler denne vinteren, forklarer han.

- Jeg vet at området der skredet har gått er et utsatt område, men guidene som tar med turister i områder er normalt veldig proffesjonelle, og sjekker skredvarslene nøye før de arrangerer turer dit.

- Av bildene som er publisert kan det se ut til at at skredet har gått i ei såkalt "terrengfelle" der mye snø kan samle seg.

- På generell basis vil jeg be folk om å tenke seg om før de beveger seg ut på skiturer i bratt terreng. Selv om skredrapportene skulle tilsi at skredfaren er liten, avslutter han.

På siden varsom.no ble skredfaren vurdert til nivå 3 i fjellene i Kåfjord. Nivå 3 er kategorisert som markert snøskredfare.