Denne kan være 8000 år gammel

Helleridtningene på ved Rya kan være 8000 år gamle.

Helleridtningene på ved Rya kan være 8000 år gamle. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Gjenåpnet helleristning på Kvaløya.

DEL

Troms fylkeskommune og Tromsø Museum har i samarbeid med det nasjonale prosjektet ”Sikring av bergkunst” renset, dokumentert og laget ny tilrettelegging av helleristningene på Skavberg på Kvaløya.

Søndag ble feltet gjenåpnet.

- Helleristningene her er internasjonalt kjente på grunn av figursammensetningen og beliggenhet like ved Rystraumen. Lokaliteten er av Riksantikvaren utpekt som en av landets ”bergkunstfyrtårn”, skriver Marit Chruickshank i fylkeskommunen i en pressemelding.

Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo åpnet feltet søndag, som nå også er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Riksantikvaren har bestemt at helleristninger ikke lengre skal males opp. Begrunnelsen for dette ligger i bevaringshensyn og opplevelsesverdi.

- Dette gir nye utfordringer mht hvordan vi skal synliggjøre ristningene. Stipendiat ved Tromsø Museum Jan-Magne Gjerde hadde omvisning på feltene, og ga oss en ny opplevelse av ristningene gjennom lyssetting. Nye, hittil ukjente figurer trådte frem av berget, blant annet en stor bjørn og en elg avtegnet i full størrelse. Funnet av denne store elgen kan bety at ristningene er mye eldre enn tidligere antatt. Kanskje opp mot 8000 år, sier Marit Chruickshank.

Artikkeltags