Gå til sidens hovedinnhold

- De griset til pulten min og saboterte undervisning

Artikkelen er over 8 år gammel

Læreren opplevde mobbingen fra kolleger så belastende at hun ikke har vært på jobb på snart ett år.

– Jeg hadde aldri trodd at noe slikt ville forekomme i et voksent arbeidsmiljø, før jeg opplevde det selv, sier kvinnen som er ansatt ved Sommerlyst skole i Tromsø.

Hun har jobbet som lærer ved skolen i en årrekke. Helt siden høsten 2011 har hun følt seg systematisk trakassert og mobbet av sine kolleger. Hun forteller at det startet med at hun varslet om flere alvorlige avvik til ledelsen.

– Da opplevde jeg et system, etter hvert helt til topps i kommunen, som ignorerte og ikke fulgte Tromsø kommunes eget regelverk, forteller hun.

Hun forteller videre at hun opplevde at taushetsplikten ikke ble overholdt og opplevde heller gjengjeldelse som følge av sin varsling.

LES MER: Lærere ble avlyttet i flere timer

– Jeg begynte å høre det fra andre kolleger det jeg hadde varslet om i fortrolighet til ledelsen. Jeg ble også konfrontert direkte av kolleger, sier hun.

Etter dette forverret situasjonen seg og hun forteller at mobbingen ble mer åpen og utbredt.

– Jeg opplevde utfrysning og var ikke inkludert i det sosiale verken utenfor eller på arbeidsplassen. Det var slamring med dører, tilgrising av pulten min, fjerning av dokumenter og sabotering av min undervisning. Jeg opplevde også at tillitsvalgte baksnakket og trakasserte meg etter varslingen, sier hun.

Kommunen har klare retningslinjer for behandling av slike saker.

– Ble ikke tatt på alvor

– Jeg opplevde at ledelsen ikke tok meg på alvor, sier hun.

Hun forteller at det ikke ble gjennomført mekling og at det i stedet ble gjennomført et fellesmøte hvor hun opplevde å måtte forsvare seg mot de andre parter.

Samtidig kom saken om lydopptaket på skolen. Nordlys skrev i fjor om et lydopptak av lærere som ble tatt opp på et av skolens lærerkontorer. Byrådet i Tromsø anmeldte saken til politiet, men saken ble henlagt. Kvinnen forteller at det har blitt rettet mistanke fra ledelsen og kolleger, både direkte og indirekte, at det er hun som står bak lydbåndet som dokumenterer mobbing og trakassering mot flere ansatte.

– Rektor ba meg ved flere anledninger direkte om å tilkjennegi hvem som hadde tatt opptaket, hevder hun.

Det ble etter hvert så ille for kvinnen at hun ble sykemeldt i november i fjor.

LES MER: Lærerrom avlyttet

Da saken om lydopptaket var i media sa rektor Rolf-Øistein Barman-Jenssen følgende til Nordlys:

– Vi har behandlet den saken, og vi har konkludert med at det ikke har foregått mobbing mellom lærere på Sommerlyst skole.

Kritikk fra Arbeidstilsynet

Nå, ett år etter, slår Arbeidstilsynet fast det motsatte. I en rapport Nordlys har fått tilgang til får skolen og kommunens ledelse hard kritikk for sin håndtering av saken. Rapporten slår fast at læreren har opplevd uheldige psykiske belastninger i sin arbeidssituasjon, som har medført at hun har fått helseplager og er blitt sykemeldt. I rapporten pekes det på at kommunen ikke har gjort nok for å løse saken.

Arbeidstilsynet har gitt kommunen pålegg om å avdekke og rette opp det som innvirker negativt på lærerens psykiske helse og velferd, og å kartlegge om ledere ved skolen har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere konflikter. Fristen er 1. desember i år.

Siden kvinnen ble sykemeldt i fjor, har hun ikke hørt noe fra ledelsen på skolen.

– Til jul ble det delt utblomster til de ansatte på skolen som var sykemeldt. Jeg fikk ingenting, sier kvinnen.

Kvinnens advokat, Kari Breirem i advokatfirmaet Hallgren & Hallgren AS, sier hun har bedt om et møte med Tromsø kommune.

– Jeg har bedt om et møte. Dette har kommunen imøtekommet, vi mangler bare å bli enige om en dato, sier Breirem.

– Jeg håper Tromsø kommune kan se hva min klient har blitt utsatt for og bidra positivt til en løsning. Det er synd at saken ikke er løst tidligere. Slik jeg ser det har ikke kommunen grepet an saken slik de burde, sier hun.

Vil ikke kommentere

Rapporten med påleggene fra Arbeidstilsynet er unntatt offentligheten.

– Jeg kan bekrefte at vi har en sak i Arbeidstilsynet hvor vi har fått pålegg. Vi jobber med å løse saken. Utover det kan jeg ikke kommentere noe, da det er en personalsak og rapporten er unntatt offentligheten, sier rektor Rolf-Øistein Barman-Jenssen.

Kommunaldirektør Kari Henriksen sier de vil følge opp påleggene, men vil ellers ikke kommentere saken i media.

– Jeg er kjent med at det er en personalsak på Sommerlyst skole som Arbeidstilsynet har vært inne i. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere noe i media da rapporten er unntatt offentligheten, sier Henriksen.

Kommentarer til denne saken