Sametinget tildeler årlig tospråklighetsmidler til samiske kommuner for å sikre samene et tospråklig tjenestetilbud. Norske Samers Riksforbund (NSR) er bekymret for at kommunenes disposisjoner kan undergrave hele ordningen.

- Vi er skuffet over å høre at enkelte kommuner på grunn av dårlig kommuneøkonomi kan ha benyttet midlene på en måte er vanskelig å forsvare. Dette kan undergrave hele ordningen med kompensasjon for tospråklighetsutgifter, advarer opposisjonslederen på Sametinget, Aili Keskitalo (NSR).

- Samer skal kunne bruke samisk språk i møtet med kommuner innenfor forvaltningsområdet, og tospråklighetsmidlene skal sikre dette, uttaler hun.

Keskitalo viser til at Sametinget har innført regnskapskrav for kommunene i 2007, nettopp for å sikre at midlene støtter opp om formålet, og for å gjøre det enklere å gjennomføre en planlagt evaluering av tilskuddsordningen. NSR mener at den planlagte evalueringen om mulig må skyves framover i tid.

Tospråklighetsmidlene har vært gitt som rammeoverføringer med stor grad av tillit til kommunenes forpliktelser i henhold til sameloven og til kommunenes kompetanse om behovet blant egne innbyggere. Kommunen har selv besluttet å høre til det samiske språkforvaltningsområdet.