Mari Siljebråten og kjæresten var i helga på småviltjakt i hjemkommunen Bardu. Og i likhet med veldig mange andre som er ute på jakt i disse dager la hun ut noen bilder fra turen. Da kom avskyen.

- Det kom et svar på Facebook-veggen som mente at dette var groteskt. Jeg fjernet den. I tillegg har jeg fått flere personlige meldinger som går på det samme, sier Siljebråten, som er et kjent ansikt med sin bakgrunn som tidligere leder i AUF i Troms.

- Avsky

- Jeg var helt uforberedt på at det ville komme sånne reaksjoner.

Det kom imidlertid så pass mange at hun mandag la ut følgende kommentar på Facebook:

"Har fått noen kritiske tilbakemeldinger i forbindelse med jaktturen jeg og Lars var på i helgen. Dette er fra bekjente som uttrykker avsky for at vi tar livet av dyr. Jeg kan forstå at hobbyjakt oppleves som urettferdig, fælt og ubehagelig for de som har dette som utgangspunkt. Det har de sin fulle rett til. Men det kommer ikke til å endre min innstilling til forhold til jakta" skrev Siljebråten.

Overfor Nordlys utdyper hun:

- Jeg forstår holdninga, men ber om respekt og forståelse for at min opplevelse er annerledes. Jeg ser i ettertid at noen kan reagere på dette. Kanskje ville jeg selv gjort det hvis jeg var imot jakt.

Folk reagerte blant annet på at hun tok livet at fugler, at fugler kunne skadeskytes, bli utsatt for lidelser og senere finnes med hagl i.

Jakttradisjoner

Hun kommer fra en familie med lange jakttradisjoner og kaller seg selv en hobbyjeger selv om hun tok jegerprøven så tidlig som i 10. klasse.

- I Bardu kunne man gjøre det som en del av valgfaget på skolen. Jakt er en tradisjon i min familie og i omgangskretsen. Jeg gjør det for rekreasjonen sin del.

Det er ikke mer enn tre uker siden NOAH, Organisasjonen for dyrs rettigheter, gikk ut i Nordlys og ba om at småviltjakta måtte forbys.

- Jeg, mine venner og min familie har stor verdi av å gå på jakt. Jeg ser på oss som forsiktige jegere, som har respekt for våpenet og som som alle andre jegere gjennomfører jakta på en mest mulig human måte.Jeg tror ikke det er noen jegere der ute som går jakt for å påføre dyr eller fugl lidelser. Jeg har ingen problemer med at man diskuterer hvordan man kan bli bedre jegere eller hvordan man kan forhindre skadeskyting. NOAHs utspill skapte reaksjoner, men ingen kan bli sjokkerte over utspillet med det utgangspunktet NOAH har.

- Kommer du til å endre bruken av sosiale medier etter dette?

- Vet du, nei, det tror jeg ikke. Jeg skal ut på jakt snart igjen, sier Silebråten og utelukker slett ikke at Facebook-vennene får flere bilder fra jaktturene.

Og turen , hvis du skulle lure på det, den ga tre ryper.

- Vi så ganske mye fugl, kanskje rundt 20 fugler, forteller hun.

Har du en god jakthistorie, ta kontakt med meg på are.medby@nordlys.no