Det er klart etter anbudsåpningen på Finnsnes i ettermiddag. Til sammen fem selskaper hadde levert inn anbud og Nobina Norge AS hadde det laveste, med totalt 1.681.087.000 kroner.

Cominor med sitt tilbud på 1.814.000.000 kroner hadde heller ikke nest laveste tilbud. Det hadde Nettbuss Trondheim AS med 1.669.800.000 kroner. Tilbudet til Veolia AS lå på 1.827.868.501, mens Norgesbuss (Torghatten) hadde et tilbud på 1.938.665.941.

- Gledens dag

En gledens dag, skal vi tro fylkesråd for samferdsel i Troms, Kari-Anne Opsal. Hun sier at dette betyr at det blir mer penger som skal komme de reisende og miljøet til gode.

Driftssjef Magnar Nilssen i Cominor sier at hans første tanke var at det for store prisforskjeller, i en bransje med så små marginer.

- Men vi må bare forholde oss til dette, slik er det med anbud.

Datterselskap

Nobina Norge AS er er et datterselskap i Nobina, som er Nordens største operatør av persontransport med buss. I Norge har de utført og utfører kollektivtransport på by- og regionsruter samt skolekjøring med buss for oppdragsgivere på store deler av Øst- og Vestlandet.

Selskapet har rundt 1 000 medarbeidere og omlag 500 busser i Norge. Selskapets hovedkontor er i Oslo. Nobina Norge AS er et selskap i Nobina Gruppen. Nobina er Nordens største busselskap med ca 7 000 medarbeidere og 4 000 busser i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Endelig godkjennelse av anbudet vil skje rundt 1. juni. Tida fram til da skal brukes til gjennomgang for å se om det laveste anbudet tilfredsstiller kravene i Troms fylkeskommunes utlysning.