Det er budskapet fra Sidsel Meyer, styreleder i Remiks Miljøpark og daglig leder i konsulentselskapet Ege & Meyer i Tromsø, til ordfører Arild Hausberg. Meyer mener det er på tide at man benytter seg av det faktum at Tromsø er en av byene med mest nordlysaktivitet i hele verden.

Meyer peker på at nordlyset vekker stor interesse både nasjonalt og internasjonalt.

Stort engasjement

– Jeg ser bare hvilket engasjement nordlyset skaper på sosiale medier. Stadig flere ønsker å fotografere nordlyset, sier hun. Meyer mener at vi i vårt budskap om hva Tromsø skal være, har spredt oss for mye og at nordlyset vil være en utrolig flott profil å bygge videre på, både for næringsliv, forskning og kultur.

Og da bør vi starte med å endre byvåpenet, mener hun.

– Det vil være samlende og gi oss et byvåpen å være stolt av. Reinen er ikke mye å bygge videre på.

– Du tror ikke du vil støte samiske interesser med dette utspillet?

– Det er ikke ment å støte, det er mer å innse hva som er realitetene i dag. Jeg tror også samene, som det naturfolk de er, kan applaudere nordlyset som et symbol som dekker alle grupper, ikke bare reindriften. Meyer har god tro på realismen i det å endre byvåpenet.

Viktig element

– Skal vi profilere Tromsø i konkurranse med andre byer, så vil nordlyset være et tydelig og viktig element. Det kan både virke samlende og inspirere til ulike aktiviteter. Meyer ser blant annet for seg en årlig designkonkurranse med nordlys som tema. Meyer er klar over at også Alta er på jakt etter nordlyset som profil for byen.

– Nordlyset er så unikt at mange vil ha det. Da handler det om å ta den posisjonen og gjøre det først og ta det i byvåpenet. Da hjelper det ikke om andre springer rundt og kaller seg nordlysby, sier Meyer, som også ønsker at Nordlys skal starte med nordlysvarsling.