Burger- og pølseservering på nattetid bidrar til vold og bråk i helgene, mener Det kriminalitetsforebyggende råd. Nå ber de justisminister Knut Storberget om å stenge matbodene i de store byene.

Sammen med restaurantene, er burgersjappene og andre nattåpne matboder åsted for fyllebråk, vold og ikke minst forsøpling. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) ønsker først og fremst at tidene for salg og skjenking av alkohol reduseres i forhold til i dag, men nevner i en henvendelse til justisministeren matsalg som et problemområde på linje med skjenketider, skriver Adresseavisen.

– Mye av opphopningen av svært berusede personer om nettene skjer i tilknytning til salgssteder for såkalt «fastfood» som regelmessig medfører knubbing, slåssing og ikke minst stor forsøpling, sier styreleder for KRÅD, Kjellbjørg Lunde, til avisen.

Hun mener færre matboder og endrede åpningstider er tiltak som kan settes i verk.

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet. (©NTB)