Brunostbrannen skapte reaksjoner over hele verden, da en lastebil veltet i Brattlitunnelen 16. januar.

Det skriver Fremover.

Nå oppsummerer Statens Vegvesen med at tunnelen kommer til å være stengt helt frem til 22. februar. Da kommer den kun til å være åpen for begrenset trafikk.

- Fredag 22. februar skal være ferdig med et omfattende sikringsarbeid og en fullstendig nedvasking av Brattlitunnelen. Da åpner vi tunnelen for begrenset trafikk, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Døgnet rundt

Mye arbeid gjenstår - og det arbeides døgnet rundt.

- I første omgang åpner vi tunnelen for trafikk i begrensede perioder av døgnet. Det vil være behov for opprydding og anleggsarbeid i tunnelen i lang tid fremover, og for å ivareta sikkerheten, både til de som skal jobbe i tunnelen samt trafikantene, kan vi ikke åpne tunnelen for fri ferdsel inntil videre, skriver Statens Vegvesen.

De lover å komme med mer nøyaktig informasjon etter hvert om hvordan trafikk-avviklingen skal løses.

– Vi har stor forståelse for at denne situasjonen oppleves som en belastning for lokalmiljøet og de trafikantene som ellers bruker vegstrekningen. Vi har hele tiden jobbet for å gjenåpne tunnelen så fort det er forsvarlig, og vi har blant annet hatt mannskaper på plass som har jobbet døgnet rundt for å sikre tunnelen, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i vegavdeling Midtre Hålogaland.

Fire døgn

Brannen varte i nesten fire døgn.

- Blant annet har varmen gått hardt ut over fjellet i tunnelen, og det er derfor satt i gang et omfattende sikringsarbeid for å trygge tunnelen. Mannskaper fra Mesta jobber nå døgnet rundt for å renske løse steinmasser og sette inn bolter for å sikre fjellet, skriver Statens Vegvesen.

Blant annet må hele tunnelen vaskes.

- Brannen utviklet store mengder røyk, gasser og sot som har satt seg i hele tunnelen. Før tunnelen vaskes er det viktig å vite hvorvidt dette sotet er miljøskadelig eller ikke, og vi har derfor sendt inn prøver av sotet til analyse, skriver Statens Vegvesen.