Bruker flere hundre millioner kroner på å samle to militærleirer

De to militære leirene Heggelia leir og Rusta leir skal framstå som en ny kompakt leir i dagens Rusta leir. Regionsjef for Forsvarsbygg Utvikling Nord Hårek Elvenes sier til Nordlys at prosessen allerede er i gang.

De to militære leirene Heggelia leir og Rusta leir skal framstå som en ny kompakt leir i dagens Rusta leir. Regionsjef for Forsvarsbygg Utvikling Nord Hårek Elvenes sier til Nordlys at prosessen allerede er i gang. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nytt kombinert storkjøkken og messebygg, flere bygg for helikopterbasen og ny infrastruktur for nye Bardufoss leir betyr byggeaktivitet for flere hundre millioner kroner de neste årene.

DEL

Alle byggeprosjektene som står for tur er forankret i den helhetlige gjennomføringsplanen som er utarbeidet for nye Bardufoss leir. Dette innebærer at de to militære leirene Heggelia leir og Rusta leir skal framstå som en ny kompakt leir i dagens Rusta leir. Regionsjef for Forsvarsbygg Utvikling Nord Hårek Elvenes sier til Nordlys at prosessen allerede er i gang.

Fire kjøkken blir ett

– Første trinnet i dette er det nye ledelsesbygget for Hæren som vil være innflyttingsklart i løpet av våren. Før jul vedtok Stortinget bygging av et nytt kjøkken- og messebygg som også skal ligge sentralt i den nye kompakte leiren, med en kostnad på godt over 100 millioner kroner. Dette skal da erstatte de fire kjøkkenene vi i dag har i de to leirene. Før jul vedtok Stortinget også å bygge to nye kaserner med tanke på å flytte soldatene fra Heggelia leir.

– Forsvarsbygg Utvikling Nord er nettopp ferdig med å utarbeide beslutningsgrunnlaget for de bygningsmessige tiltakene som er nødvendig for å samle helikoptervirksomheten på Bardufoss. Det er forventet at Stortinget vil behandle dette til våren. I dette ligger bla behovet for hangar, servicebygg og ledelsesbygg for virksomheten. Dette representerer en utbygging til flere hundre millioner kroner, sier Elvenes.

Ruster opp infrastrukturen

Elvenes sier at en total oppgradering av infrastrukturen er nødvendig i kjølvannet av all ombygging og nybygging. Nye veier må lages, gamle avløp må renoveres, gamle elektriske framføringer må skiftes ut, og kapasiteten må økes. Også her snakker man om over kostnader over hundre millioner kroner.

Artikkeltags