- Det nye Universitetet i Nordland og MGIMO-universitetet i Moskva bør engasjeres for å etablere en frihandelssone mellom Norge og Russland.

Det er Arve Johnsen, tidligere konsernsjef i Statoil, som foreslår dette.

Nordområdesenteret

Johnsen fremsatte forslaget på en stor Barents-konferanse i Oslo i regi av blant andre den svenske og finske ambassaden i Oslo, norsk UD, EU-delegasjonen i Oslo og Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø. Det skriver an.no.

Helt konkret nevnte han direktør ved Nordområdesenteret og professor ved Handelshøgskolen i Bodø, Frode Mellemvik, og professor Lev Voronkov ved MGIMO-universitetets avdeling for europeisk integrasjon som to som kunne lede arbeidet med å opprette sonen.

Vinn-vinn

Johnsen mente at en slik sone, som blant annet kan ha bestemmelser om tollfrihet, spesielle skatteregler og felles internasjonale regler for bedriftsetableringer, kan være svært viktig for en videre økonomisk integrasjon mellom Norge og Russland, ikke minst innen petroleumssektoren. Siden sonen også vil "bryte opp" grensen mellom EØS og Russland, mente forslagsstilleren at den også kan få betydning for det økonomiske samarbeidet mellom EU og Russland.

- Dette er en vinn-vinn situasjon for Norge og for Russland - lokalt, regionalt og nasjonalt, sa Johnsen i sin tale.

Handelshøgskolen i Bodø og MGIMO-universitetet i Moskva har har fått stor oppmerksomhet for sitt samarbeid på området energiledelse helt siden oppbyggingen av dette fagområdet startet i 2004.