Gå til sidens hovedinnhold

Bomskudd til 37 millioner

Artikkelen er over 16 år gammel

Forsvaret er igjen i ferd med å kaste millioner rett ut av vinduet. For et par måneder sia ble det installert en simulator til 37 millioner kroner i Luftvernbataljonen på Bardufoss. Nå blir bataljonen etter all sannsynlighet lagt ned.

BARDUFOSS – Det er beklagelig, men slik er verden med stadig uforutsigbare hendelser, sier sjef for Luftvernbataljonen, oberstløytnant Roar T. Pettersen.

Legges ned

Nedleggelsen er ikke endelig bestemt, men ifølge siste iverksettingsbrev skal dette utredes. Innstilling skal foreligge ved årsskiftet – deretter faller avgjørelsen i Forsvarsdepartementet.

– Vi håper fortsatt, sier Pettersen. Det gjør også Hærens Styrker som ønsker å ha Luftvernbataljonen på Bardufoss så nær bakkestyrkene som råd for samtrening. Men etter hva Nordlys erfarer er nedleggelse på Bardufoss svært sannsynlig – og vil skje snart.

Luftforsvaret har ansvar for all luftvernutdanning i Forsvaret, og ønsker å sentrere utdanninga til Bodø og på Ørlandet for å spare penger. For øyeblikket består bataljonen på Bardufoss kun av seks befal.

Spesialbygd

For et par måneder sia ble det montert en ny simulator til Luftvernbataljonen i det såkalte NALLADS-bygget i Bardufoss leir. Simulatorprosjektet ble starta for fem år sia og har vært arbeidet fram i et samarbeid mellom Forsvaret og industrien.

Simulatoren har kosta 37 millioner kroner. Det er blant anna lagt 10 kilometer med kabler i bygget for at simulatoren skal fungere. Det er ansatt en egen tekniker for å betjene simulatoren. Han heter Tommy Stensland og er ansatt av Kongsberg Defence & Aerospace for å drifte simulatoren.

Det finnes bare to slike simulatorer i verden. En på Bardufoss og en som ble montert i Fredrikstad i fjor høst.

Bortkasta

Ved nedlegging av luftvernbataljonen vil det være svært vanskelig å flytte simulatoren. NALLADS-bygget er spesialbygd som simulatorbygg. Investeringa på 37 mill. kroner vil dermed være bortkasta.

– Simulatoren har vært et utviklingsprosjekt over fem år. Den gang hadde man ingen begrep om at bataljonen skulle nedlegges. Når kontrakter blir inngått med industrien så er det et løp som må gå fram til leveransedato.

– Man kan ikke si opp avtalen, selv om det kommer endringer i mellomtida. Det handler om å være en seriøs partner i industrien. Når ting går over så lang tid er det en risiko for at det skjer ting i mellomtida. Endringene kan komme av politiske føringer, at funksjonen er irrelevant og lignende. Men det er uheldig, sier Stein G. Bondevik, informasjonssjef i Hæren.