- Blir helt oppgitt av Keskitalo

STRID: Aili Keskitalo og Helga Pedersen.

STRID: Aili Keskitalo og Helga Pedersen.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Helga Pedersen reagerer.

DEL

- Jeg blir helt oppgitt når jeg hører Aili Keskitalo. Hun er mer opptatt av å vinne kampen om fortida, enn kampen om fremtida. For de sjøsamiske fiskerne er det viktigste at de får fisk å fiske på, sier Helga Pedersen.

Betydelig kritikk

Pedersen har de siste dagene høstet betydelig kritikk etter at hun på sin siste dag som kyst- og fiskeriminister avviste deler av Kystfiskeutvalgets innstilling, som talte varmt for en egen finnmarksfiskelov.

– Vi mener ikke at det eksisterer særskilte rettigheter i disse områdene, sa Pedersen til NRK Sami Radio.

Uttalelsen var statsrådens begrunnelse for hvorfor regjeringen ikke ønsket å opprette en ny lov til formålet.

I stedet foreslo hun en ekstra kvote på 3.000 tonn fisk, og at eventuelle lovforslag kunne innarbeides i havressursloven. Ikke uventet førte utspillet til en rekke reaksjoner.

– Meget overrasket

Blant kritikerne som var skuffet over regjeringens beslutning var partileder Aili Keskitalo Norske Samers Riksforbund (NSR). Hun mener en slik løsning ikke i tilstrekkelig grad styrker den sjøsamiske befolkningens rettigheter.

Samtidig beskyldte hun Pedersen for at hun i sterk grad sørget for å legge Kystfiskeutvalget forslag i skuffen. Det reagerer Helga Pedersen nå på.

– Jeg er meget overrasket over de reaksjonene som har kommet de siste dagene. Regjeringen foreslår jo nettopp å lovfeste finnmarkingenes rett til å fiske. Dessuten foreslår vi et tilleggskvantum på 3.000 tonn fisk, selv om vi mener det ikke finnes særskilte rettigheter som skulle tale for dette, sier Pedersen.

Debatt i feil retning

Den tidligere kyst- og fiskeriministeren at hun er oppgitt over kritikken, spesielt den som kommer fra Aili Keskitalo. Hun mener også at debatten har tatt av i feil retning, og synes det er rart å diskutere i hvilken lov man eventuelt skal gjøre rettighetene gjeldende.

Selv om Pedersen ikke ønsker en egen finnmarksfiskelov, står hun fast ved at de ønsker å lovfeste finnmarkingenes rett til å fiske.

– Derfor blir jeg helt oppgitt når jeg hører Aili Keskitalo. Tilleggskvoten på 3.000 tonn er kanskje ikke så veldig stor i forhold til den norske totalkvota, men den er av betydning for de sjøsamiske fiskerne, mener Pedersen.

Finnmark Dagblad lyktes mandag ikke i å komme i kontakt med Aili Keskitalo (NSR).

Artikkeltags