Varaordfører blir Karl Idar Berg fra Senterpartiet. Dette kommer på bakgrunn av et samarbeid inngått mellom AP, SP og Indre Kåfjord bygdeliste.

– Velgerne i Kåfjord har vist meg en stor tillit. Jeg lover å gjøre mitt beste for kommunens innbyggere og vil at de skal vite at ingen saker vil være for liten eller for stor, sier Mo.

Bjørn Inge Mo kommer fra Manndal i Kåfjord. Han er 35 år, gift og har fire barn. Av yrke er han gårdsbruker. Tidligere har han arbeidet som fisker og anleggsarbeider. Hans fritidsinteresser er politikk og fjellturer.

Det er flere saker som Mo ønsker å ta tak i framover. Det være seg å satse på næringsutvikling, på et godt arbeidsmiljø i kommunen og å gi barn, unge og eldre gode velferdstilbud. Den nye ordføreren ser positivt på det framtidige samarbeidet med Senterpartiets varaordfører Karl Idar Berg.

– Vi er enige om mange saker, så jeg tror dette blir et godt samarbeid. Dessuten har vi begge lang erfaring fra både organisasjonsliv og politikken, slik at vi er vant til å samarbeide.