Sivertsen er blant TFDS' 20 største aksjonærer med til sammen cirka 83.000 aksjer i TFDS (cirka 1,54 prosent) og har vært aksjonær i TFDS siden 1981.

I alle år har han stilt seg bak ledelsens strategi og ikke uttalt seg negativt, men nå mener han at det har gått så langt at han måtte si fra til generalforsamlingen:

– Lønningene til toppadministrasjonen har økt voldsomt. Siden 1987 da jappetiden var på topp har vi ikke sett maken til en slik kultur som har utviklet seg i TFDS de siste årene, sa Sivertsen og mente at eneste måte at selskapet kunne gjenopprette tillit hos aksjonærer, investorer, ansatte og andre var gjennom å vise gode resultater.

Tvil

Sivertsen tviler imidlertid på om TFDS kan klare innsparinger på 125 millioner kroner som ledelsen har bebudet i løpet av to år:

– Beklager, men jeg har ikke tillit til at TFDS klarer de kostnadsbesparelsene som er skissert og jeg er redd markedet tenker likt med meg. For meg er dette et luftslott. For eksempel når det gjelder innkjøp så kunne TFDS tidligere nyte godt av felles innkjøp med Nor-Cargo. Det kan de ikke nå lenger.

Sivertsen, som til daglig jobber i utsolgte Nor-Cargo, begynte sitt flammende innlegg med å gi honnør til tidligere direktør i TFDS, William Pettersen og tidligere styreleder, Kjell Arnesen, og mente at det hadde vært en «fornøyelse å være aksjonær» under dette nøkterne regimet.

Sivertsen mener imidlertid at situasjon i dag er en helt annen:

– Da vi fikk et nytt regime var jeg og mange med meg spent og optimistisk. Det har imidlertid vært en stor skuffelse.

Kritisk til driften

Sivertsen dokumenterte sin misnøye med å vise fram en plansje over den rene driften i selskapet; uten salgsgevinster, uten avskrivinger og uten finansielle transaksjoner.

– Driftsutgiftene springer i taket fra 2000. De er fullstendig ute av kontroll, mener han.

Sivertsen ramset opp en rekke «feilinvesteringer» som er gjort av det nye regimet:

* Oppkjøp av hotell på Svalbard uten å forsikre seg om at en har finansiell ryggdekning

* Brudd i forhandlinger med OVDS

* Salg av Nor-Cargo til «latterlig pris»

* Oppkjøp av Fjord Line med nye kostnader i fanget

Sivertsen sier at den sittende ledelsen har lovet bedre resultater, men ingenting har skjedd:

– Tvert imot er det blitt bare dårligere og dårligere.

Tror ikke

Sivertsen har selv vært med på en stor omstilling i Nor-Cargo og snudd svake driftsresultater:

– Jeg vet hva som kreves av en ledelse når en skal snu dårlige driftsresultater. Vi måtte jobbe 15-16 timer i døgnet i ett og et halvt år, sa Sivertsen, og stilte deretter spørsmål om ledelsen i TFDS hadde den samme innstillingen ettersom adm.dir, Tor Lægreid er svært engasjert i rollen som øverste sjef for OL til Tromsø i 2014 samtidig med en krevende toppjobb i TFDS.

– Forstår ikke

Sivertsen tok til orde for å stemme ned kapitalforhøyelsene og kunne ikke etter beste evne skjønne hvorfor bankene – dersom de hadde hatt tro på selskapet og omstillingsprogrammet – ikke kunne gi utsettelse på sine egenkapitalkrav til TFDS har kommet seg over kneika.

Sivertsen fikk en solid klappsalve for sitt innlegg. Flere småaksjonærer stilte kritiske spørsmål til selskapets ledelse etter Sivertsen innlegg. En av dem, Osvald Einarsen, småaksjonær fra Skjervøy, kom med støtte fra talerstolen. Også Kjell Arnesen ga betinget støtte til Sivertsen, men sa samtidig at det var riktig å støtte kapitalforhøyelsene.

– Jeg er ikke fremmed for en del av de kritiske bemerkninger som er framkommet og de bekymringene som er formulert, men det er framtiden som gjelder, sa han og lovet å følge nøye med hva som skjer i TFDS i tiden framover.

Steinar Hansen, tidligere styreleder, gikk imidlertid ut med sterk støtte til de beslutninger som er tatt i TFDS og kjente seg ikke igjen i Sivertsens framstilling.

– TFDS har hatt en fin utvikling både for aksjonærer og for arbeidsplassene.