Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe er ikke imponert over Sametingsrådets forslag til Strategisk plan for samisk læremiddelutvikling. De mener planen inneholder lite nye tanker, og at Sametingsrådet ikke har tort å komme med tydelige prioriteringer.

Det vil dermed bli vanskelig for Sametinget å bruke planen som et styringsdokument de kommende årene, mener NSR.

– Dette er en veldig viktig sak, fordi det er snakk om våre barns og vårt språks framtid. Samtidig er det en kompleks sak hvor det dessverre ikke finnes noen hokuspokus løsninger. Vi er alle klar over at dagens situasjon for samiske læremidler ikke er tilfredsstillende, og NSR har vilje til å gjøre noe med dette, uttaler skyggesaksordfører Kjersti Myrnes Balto (NSR).