Arbeiderpartiet går frem med 12,9 prosent på under en måned etter Utøya-tragedien. Professor Kjell?Arne Røvik kaller Nordlys-målingen et «politisk jordskjelv».

– Jeg kan ikke komme på en eneste enkelthendelse i moderne, norsk politikk som har gitt et så voldsomt utslag som denne. Tromsømålingen dere presenterer er intet annet enn vitnesbyrdet om et politisk jordskjelv midt i ferien, sier Kjell Arne Røvik.

Stoltenberg og Utøya

Det er selvsagt Aps voldsomme hopp på målingen Røvik viser til. På forrige måling – 14. juli i år – fikk Ap en oppslutning i Tromsø på 21,3 prosentpoeng. Målingen som Infact utførte på oppdrag for Nordlys i går ettermiddag ga Ap 34,2 prosentpoeng – en fremgang på 12,9 prosentpoeng. Målingen ble utført på 533 respondenter fra Tromsø.

– Dette er Stoltenberg-støtten og Utøya-effekten som slår rett inn i tromsøpolitikken. Og det er Høyre som må betale prisen – merkelig nok, konstaterer Røvik.

Men alt har sin forklaring.

– Det tyder på at Høyre i sin store fremgang på målingene i Tromsø har hatt svært mange Ap-stemmer til låns. Men i denne situasjonen vender de tilbake til Ap, mener Røvik.

Kan bli stor valgdeltakelse

– Det er ingen tvil om at det store fokuset på Ap og AUF, og at Jens Stoltenberg har vist seg som en stor leder, er mye av forklaringen på fremgangen vi får her, innrømmer Magnar Nilssen, Aps listetopp og byrådslederkandidat i Tromsø.

Han mener også at noe av effekten kan tilskrives at flere har engasjert seg og vil stemme ved dette valget. –

Stor valgdeltakelse er noe Ap som et stort parti alltid profitterer på, påpeker Nilssen.

– Tror du Stoltenberg-effekten vil vare helt frem til valgdagen om fire uker?

– Kanskje blir det mer verdispørsmål enn de mindre dagligdagse sakene som vil prege denne valgkampen, sier Nilssen.

Han innrømmer likevel at det nok vil bli mer fokus på skole, eldreomsorg og kommuneøkonomi jo nærmere valget vi kommer.

– Dette er et veldig godt utgangspunkt for oss. Men det står jo og vipper mellom blokkene, så vi kan ikke lene oss tilbake i det hele tatt. Vi må stå på og jeg håper vi får en åpen og frisk debatt som tydelig kan vise hva som er forskjellene mellom partiene, sier Magnar Nilssen.

På oppløpssiden

Målingen viser at det er helt jevnt mellom blokkene i tromsøpolitikk en. Det er dødt løp mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF på den ene siden og Ap, SV, Sp og Rødt på den andre. Begge blokkene får på denne målingen 21 mandater hver. Det siste mandatet i målingen havner på samlegruppen «andre partier». Med andre ord er intet avgjort.

– Blokkene ligger ved siden av hverandre, helt likt, og det er bare oppløpssiden igjen, konstaterer professor Røvik. Alt tyder altså på at den utsatte valgkampen vil bli helt avgjørende for Tromsø-valget.

Valgdeltakelsen Svingningene på målingen for de andre partiene er relativt små og vanskelig å lese noe sikkert ut av.

– Det kan se ut som de mindre partiene, både SV, Sp, V og KrF blør litt. Men det er vanskelig å si sikkert, sier Røvik. Men han konstaterer at nyslått kjærlighet ikke har virket for Venstre.

– Det ser i hvert fall ikke ut til at Venstre får noe oppsving av det nye ekteskapet med Frp og Høyre, sier han. Kjell Arne Røvik tror stor valgdeltakelse vil virke inn.

– Man kan se av tallmaterialet at hvis mange hjemmesittere mobiliseres til urnene, vil først fremst Ap og Høyre profittere. Frp har lite å hente. De er nesten fullmobilisert, sier Røvik