Gå til sidens hovedinnhold

Ambulansesjåfør frontkolliderte - dømt for grovt uaktsom kjøring

Artikkelen er over 7 år gammel

Frontkolliderte med et vogntog.

Nå må han sone 21 dager etter det Ofoten tingrett bedømmer som uforsvarlig og grovt uaktsom kjøring.

Den alvorlige trafikkulykken skjedde i Fiskfjorden i Tjeldsund ved 23.30-tiden en marskveld i 2012, skriver Fremover.

Mannskapet på tre i ambulansen var på vei vestover langs E 10 mot Lødingen etter oppdrag til Harstad og Evenes.

Innhentet vogntog

På vei gjennom Fiskfjord innhentet den erfarne ambulansesjåføren et vogntog. Ifølge vogntogsjåføren startet ambulansen da omgående en forbikjøring. Det skjedde i forkant av en slak høyresving - og uten at sjåføren var oppmerksom på et møtende vogntog, ifølge dommen fra tingretten.

I løpet av få sekunder smalt ambulansen inn i fronten på vogntoget på vei østover langs E 10. Farten til ambulansen var på 70-75 km/t i kollisjonsøyeblikket, ifølge Statens vegvesens undersøkelser på ulykkesstedet.

Betydelige skader

To av de tre i ambulansen pådro seg betydelige skader i frontkollisjonen. Samtlige var sykemeldt minst seks måneder som følge av skadene. Ambulansen ble totalskadd mens vogntogets trekkvogn ikke var kjørbart etter den kraftige smellen.

– Ikke nok oversikt

Statsadvokaten i Nordland tok etter ulykken ut tiltale om uaktsom kjøring etter straffeloven mot ambulansesjåføren. Tiltalen omfattet også brudd på veitrafikklovens paragraf om hensynsfull kjøring.

Ofoten tingrett ved sorenskriver Gisle Nordstrand, kaller i dommen forsøket på forbikjøring uforsvarlig:

«Tiltalte hadde åpenbart ikke nok oversikt fremover da veien foran ham gikk inn i en slak høyre kurve rett etter ulykkesstedet, slik at veibanen ikke var oversiktlig fremover».

– Helt uegnet

Begge de involverte trailersjåførene beskrev også stedet der ulykken skjedde som «helt uegnet» for forbikjøring.

Retten mener ambulansesjåføren opptrådte grovt uaktsomt i forsøket på å kjøre forbi på en veistrekning som blir beskrevet som til dels smal og noe svingete - i mørket og på vinterføre.

Husket ingenting

Ambulansesjåføren forklarte selv at han ikke husket noe verken fra selve ulykken eller fra tiden like før. I retten antydet han at han kunne ha misforstått situasjonen da traileren foran ham sakket på farten, og tatt dette som et tegn på at det var klar bane forover.

Når det gjelder straffeutmålingen påpeker retten at sjåføren har utvist «en alvorlig og graverende svikt» ved sin opptreden.

– Moderate straffeforslag

Sjåførens forsvarer, advokat Harald Stabell, hadde lagt ned påstand om at sjåføren måtte frifinnes.

I?retten pekte han på lang saksbehandlingstid - ett år og tre måneder - en påstand Nordstrand avviste:

«Retten har under en viss tvil valgt å følge aktors, må en kunne si, moderate straffeforslag om en straff av fengsel i 21 dager».

Sjåføren ble også dømt til tap av førerretten i 11 måneder. Inndragningstiden er allerede utholdt.

Han må også betale det offentlige sakens omkostninger med 5.000 kroner.

Kommentarer til denne saken