Gå til sidens hovedinnhold

Alenemoren trodde hun skulle få hjelp. Plutselig dukket barnevernet opp i barnehagen

Artikkelen er over 6 år gammel

Tingretten har slått fast at det ikke er grunn til å frata moren datteren (4). Likevel ville barnevernet føre ny sak om omsorgsovertakelse.

I et leserinnlegg i mandagens Nordlys skriver en fortvilet anonym mor om sin maktesløshet i møte med barneverntjenesten i Tromsø kommune. En vårdag i april i år leverte hun datteren sin i barnehagen på Tromsøya. Uten noe forhåndsvarsel ble barnet hentet og plassert i et midlertidig fosterhjem seinere på dagen.

Fikk panikk

Moren fikk beskjed om at hun måtte komme på et hastemøte med barneverntjenesten.

– Jeg fikk totalt panikk da de ringte, fordi jeg trodde at noe alvorlig hadde skjedd – at hun hadde skadet seg. Og jeg ble forvirret – noen dager tidligere var jeg i møte med barnevernet og de sa at jeg skulle klappe meg selv på skuldra fordi alt gikk så bra, sier moren.

Men denne dagen valgte barnevernet å iverksette midlertidig vedtak i en akuttsituasjon – i tråd med barnevernlovens paragraf 4–6. Paragrafen tillater barnevernsadministrasjonens leder å treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet i de tilfeller det er «fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet».

Hjemme igjen

LES MER: Hadde ikke bestemor tatt meg med til barnevernet...

Nå er barnet hjemme igjen etter å ha vært atskilt fra moren i elleve uker. Moren klagde vedtaket om midlertidig omplassering inn for Fylkesnemnda, men nemnda støttet barnevernet. Moren anket nemndas avgjørelse videre til Tingretten. I Tingretten fra 17. juni i år slås det fast at det ikke var grunnlag for akuttvedtak etter paragraf 4-6, men at mindre inngripende tiltak kunne heller vært valgt.

Nå frykter mor at barnevernet vil gjøre alt de kan for å ta fra henne datteren igjen.

– Like etter saken i Tingretten fikk jeg beskjed fra barnevernet om at jeg ikke måtte være trygg, at de kanskje ville opprette en ny sak, sier moren.

Ny sak i Fylkesnemnda

Og ny sak ble varslet like etter avgjørelsen i Tingretten. Den skulle egentlig opp i fylkesnemnda i dag, men fredag kom barnevernet med tilbud om tiltak i hjemmet. Moren takket ja, og barnevernet trakk saken. Saken som egentlig skulle gått for nemnda handlet om varig omplassering av barnet.

– Jeg er forvirret. De mener først at jeg ikke er skikket som mor og vil ta fra meg barnet, men det går bra hvis jeg tar imot noen hjemmebesøk?

Faren til barnet er ikke med i bildet og helt siden barnet kom til verden i 2009, har moren vært i kontakt med barnevernet for å få hjelp og støtte. Hun legger ikke skjul på at det har vært utfordringer i livet sitt som gjør at hjelp har vært nødvendig. Men etter at hun fikk barn har det «ikke vært vold, overgrep, rus fra mors side, mangel på mat og klær, uhygieniske utfordringer eller mangel på kjærlighet i vårt hjem», slik hun skriver i leserinnlegget. Dette mener moren at barnevernet har valgt å se bort fra.

– Som mor er det en helt fortvilende situasjon som er oppstått, for jeg klarer ikke å unngå min frustrasjon og redsel i møtet med dem som tok barnet fra meg, sier moren.

Godt forhold

Moren vil fortelle sin historie til media fordi hun håper at barnevernet kan endre seg til det bedre.

– Fram til april hadde vi et godt samarbeid og forhold. Jeg vet ikke om jeg hadde klart meg uten dem og jeg ønsker bare at barnevernet skal fungere på best mulig måte, sier moren.

Hun mener at hun ikke fikk forhåndsvarsel på hastevedtaket, at bekymringsmeldingen som lå til grunn for vedtaket ikke var hold i og at de burde respektere Tingrettens avgjørelse og ikke legge opp til nok en sak.

– Dette går på rettssikkerheten løs for barna sin del. Det er de som taper på å bli revet ut av sine hjem.

I tillegg mener hun saksforberedelsene fra barnevernets side til nemnda var elendig.

– Jeg ble presentert for to rapporter som jeg skulle kommentere som var full av feil og ikke korrekt sammenfattet. Jeg fikk høre at de hadde hatt litt dårlig tid.

Dette er bare ett eksempel på det moren mener er et uprofesjonelt barnevern. Hun er beredt til å kjempe for barnet.

– Jeg er en oppegående og ressurssterk mor og vi har familie og gode mennesker rundt oss. Jeg gir meg ikke.

Leserinnlegget finner du her.

- Loven er streng

LES MER: - Jeg kjenner fortsatt glede når hun sier pappa til meg.

Enhetsleder ved barneverntjenesten i Tromsø kommune, Elizabeth Kræmer, kan ikke uttale seg spesifikt om denne saken på grunn av taushetsplikten.

– Hva ligger til grunn når barnevernet gjennomfører hastevedtak og henter barn i barnehagen uten å varsle foreldre?

– Å akuttplasserte barn er et alvorlig tiltak og en veldig stor inngripen i et barns og i foreldrenes liv. I de tilfellene barneverntjenesten har anledning til å gjøre dette er når et barn blir eller kan bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Det er et midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. Etter et slikt vedtak så skal vi så snart mulig fremme vedtak om omsorgsovertakelse etter paragraf 4–12 til fylkesnemnda. Det er fylkesnemnda som har myndighet til å fatte slike beslutninger. Ved en akutt plassering skal situasjonen være av en akutt karakter, sier Kræmer.

– Hvordan agerer barnevernet på bekymringsmeldinger?

– Her i Tromsø er det barnevernvakta som mottar og behandler bekymringsmeldinger. Barneverntjenesten har plikt til å snarest mulig og innen ei uke bestemme om vi vil henlegge meldingen eller opprette en undersøkelse i saken. Loven er restriktiv i forhold til hva man kan gjøre denne uka. Vi kan for eksempel ikke starte en undersøkelse. Ved melding kan vi utdype den ved gå tilbake til melder. Ut fra disse opplysningene åpner barneverntjenesten en undersøkelse eller henlegger saken. Dersom vi skal akuttplassere et barn så vil vi alltid formidle dette til foreldrene. Men noen ganger kan det være til barnets beste at et barn blir plassert direkte fra barnehagen.

– Hvilke situasjoner kan det være?

– Det kan være bekymring rundt hvordan foreldre vil håndtere situasjonen – vil man klare å gi slipp på barnet – er det fare for at foreldrene vil ta barnet og reise av sted eller andre situasjoner som kan være risikofylt for barnet. Barneverntjenesten har likevel plikt til å tilrettelegge for samvær mellom foreldre og barn etter en akuttplassering, sier hun.

– Er det vanlig å kjøre ny sak i fylkesnemnda etter at tingretten har konkludert med at det er ingen grunn til å frata foreldrene barnet?

– Man kan ha to saker gående samtidig. At man i en situasjon har en ankebehandling av akuttvedtak er en ting, men så kan man fremme en sak om 4.12 – altså om omsorgsovertakelse. Den vil komme i ettertid av et hastevedtak om midlertidig akuttplasseringen.

– Vi jobber i den private sfæren der barna for de fleste foreldre er det kjæreste de har, så loven stiller klare vilkår til de vedtak og beslutninger barneverntjenesten fatter sier enhetsleder i Barneverntjenesten i Tromsø kommune, Elizabeth Kræmer.

Kommentarer til denne saken