Gå til sidens hovedinnhold

- AKP ville hjelpe samene med sabotasje

Artikkelen er over 17 år gammel

I 1981 ble Samebevegelsen flere ganger kontaktet og tilbudt hjelp til terror- og sabotasjeaksjoner mot mål i Norge. Henvendelsene kom fra både IRA og venstreradikale nordmenn, mest sannsynlig AKP-medlemmer.

TROMSØ: Det forteller Bjarne Store-Jakobsen (59), leder for den løselig organiserte Samebevegelsen og talsmann for samene som sultestreiket mot Altautbyggingen på begynnelsen av 80-tallet. I dag er Store-Jakobsen leder for SVT Sapmi, Sveriges Televisions samiske redaksjon.

– Vi ble kontaktet av nordmenn som sto langt ute på venstresida som jeg visste var AKP-medlemmer. De fortalte oss at de hadde folk som arbeidet i posisjoner som gjorde det mulig å lamme strømforsyningen til blant annet Oslo. Det var snakk om sabotasje mot trafostasjoner, og i Pasvik var det snakk om å sage over strømmaster slik at de skulle knekke når det ble sterk vind. Vi avviste disse henvendelsene fordi det stred mot vår ikkevoldslinje, forteller Store-Jakobsen.

Temperaturen var svært høy på begynnelsen av 80-tallet. Den folkelige motstanden mot Altautbyggingen var stor, men regjeringen sto på sitt. Aksjonene ble fulgt nøye av både regjeringsapparat og overvåkningspoliti. På De britiske øyene i samme periode sultestreiket IRA-sympatisører for sin sak. Parallellene var der.

Under sultestreiken i Oslo ble Samebevegelsens ledelse kontaktet av en eldre, gråhåret ire som arbeidet ved Sinn Fein, IRAs partiorganisasjon, sitt informasjonskontor i Stockholm.

Sprengninger

– Han var veldig opptatt av at kontakten ikke måtte komme ut. Vi var usikre på hva de ville, men avviste enhver form for samkvem. Det stred mot vår ikkevoldsfilosofi, og vi ville ikke bli assosiert med IRA. Til tross for at vi avviste henvendelsen, kontaktet han oss en gang til noe seinere – også nå med et ønske om en slags form for politisk samarbeid. Vi avviste han veldig tydelig også den andre gangen.

Store-Jakobsen forteller at han vet at også andre politisk aktive samer ble kontaktet av samme person. Den eldre iren fra Sinn Feins kontor i Oslo kom med tilbud om hjelp til aksjoner som for eksempel sultestreiker som de hadde erfaring med, dette kunne være hjelp i forhold til mediestrategier og liknende.

– Vi ville ikke begi oss inn på å diskutere konkrete aksjoner, men det lå i kortene at de også kunne bistå med mer voldelige aksjoner. Det var også snakk om å lamme infrastruktur i Norge, mer konkret dreide det seg om sprengninger med den hensikt å kutte strømforsyningen til Oslo.

Sabotasjeplaner

Samebevegelsen fikk altså to, uavhengige henvendelser som begge dreide seg om sabotasje mot strømforsyning i Norge.

I en oppbevaringsboks på Oslo Sentralstasjon ble det i 1979 funnet detaljerte planer for sprengning og sabotasje av 35 vitale kraftanlegg i Norge – flere av dem i Nord-Norge. Politiet holdt den såkalte Akillessaken hemmelig helt til 1983 da de gikk ut offentlig i håp om få hjelp av publikum til å oppklare saken.

– Gjerningsmennene er trolig atomkraftmotstandere. Etterforskningen viste at planene sannsynligvis ble til i datidens Vest-Tyskland, sa politiinspektør Iver Frigård i Politiets overvåkingstjeneste til NTB i 1990.

Politiet opererte med flere teorier, men saken er fortsatt et mysterium.

– Jeg tror det er en sammenheng mellom Akillessaken og tilbudene vi fikk om hjelp til sabotasje, sier Bjarne Store-Jakobsen i dag.

– Jeg sitter med opplysninger som indikerer en slik sammenheng, men har ikke fått undersøkt dette slik at jeg kan være helt sikker.

Store Jakobsen forteller at venstreradikale han visste var AKP-medlemmer kom med også andre tilbud om sabotasje.

– Det fantes helt konkrete planer om å sprenge politibåten «Janina» som lå i Alta og huset om lag 800 politifolk.

– Dette vet jeg ingenting om. Du bør gå til de lokale kildene og spørre, sier Jorun Gulbrandsen, leder i AKP.

– Overrasker disse opplysningene deg?

– Ja, det gjør det.

Aktivt AKP

Ifølge Bjarne Store-Jakobsen var AKP, Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene), særdeles aktive i forhold til samene i denne perioden, og de opererte på tre områder.

*Tilbud om hjelp til sabotasjeaksjoner, som nevnt.

*Praktisk hjelp i forbindelse med aksjoner og motstand mot regjering i forhold til Alta-aksjonen. Denne hjelpen var en kjærkommen støtte, ifølge Store-Jakobsen.

*Men AKP-medlemmer var også aktive i forhold til å infiltrere samiske organisasjoner, som for eksempel NSR.

– Det oppfatta vi som veldig alvorlig. Vi så på det som nok et forsøk på å styre samene, at vi på ny skulle bli styrt av andre.

Mange samer sympatiserte med AKP, og Klassekampen ga ut en samisk avis i denne perioden. Store-Jakobsen tilhørte imidlertid ikke dem som ønsker AKP velkommen på denne måten.

– Jeg følte at de misjonerte, at de var politiske misjonærer. Vi hadde nok med samemisjonen, vi hadde ikke behov for noen ny misjonsbevegelse. Vi visste visst ikke sjøl hva som var best for oss.