Aili Keskitalo bekreftet tirsdag overfor landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) at hun stiller til valg som presidentkandidat ved sametingsvalget i 2009.

– Jeg har etter nøye overveielser og i samråd med min familie kommet til at jeg ønsker å stille som presidentkandidat for NSR ved det kommende sametingsvalget. Jeg føler at jeg fortsatt har mye ugjort i samepolitikken og at jeg har de kreftene og motivasjonen som skal til for å kunne gjøre en god jobb. Dersom organisasjonen ønsker det, vil jeg stille meg til disposisjon, sier Aili Keskitalo.

39-åringen Aili Keskitalo er fra Kautokeino. Hun er gift og har tre barn. Keskitalo har mastergrad i offentlig administrasjon fra Handelshøjskolen i København. Hun har tidligere vært leder av Norske Samers Riksforbund (NSR), og ble som først kvinne valgt som sametingspresident høsten 2005.