51 «Lauritzer» uten sykehjem

Artikkelen er over 16 år gammel

Per dato er det 51 eldre mennesker som ikke klarer seg alene i Tromsø. En del av dem ligger på sykehus i påvente av sykehjemsplass.

DEL

TROMSØ Eldrerådet synes behandlinga av Lauritz B. Mortensen er et eksempel på dagens eldreomsorg i Tromsø.

Presset situasjon

– Saken viser hvor presset situasjonen er nå. I og med at verken Tromsøysund eller Hvilhaug sykehjem tar inn nye pasienter skapes en håpløs situasjon for de eldre, påpeker eldrerådsleder Bjørnar Østgård.

Ifølge eldrerådet er det per dato 51 Lauritzer rundt omkring i byen som ikke klarer seg alene, men som ikke har plass på sykehjem. Det skaper press på hjemmetjenesten og de pårørende. Et annet resultat er at mange blir liggende på sykehuset etter at behandlinga er over.

– Jeg vet om en som døde på sykehuset i forrige uke mens han ventet på sykehjemsplass, sier Østgård.

I følge ordføreren er det imidlertid ingen grunn til å tro at hendelsen beviser at hjemmetjenesten er under sterkt press.

– Hjemmetjenesten har fått større bevilgninger og vi har ikke lagt ned Tromsøysund sykehjem enda. At det er kø på sykehjemsplasser er ikke noe nytt. Ventelister har det vært i mange år. Skulle en plass bli stående tom er ingenting dårligere økonomi enn det, poengterer Kristoffersen.

Møte om omsorg

Aksjonskomiteen «Vi bryr oss» er nok ikke enige. Komiteen som har samlet inn over 18.000 underskrifter mot nedleggelse av Tromsøysund sykehjem arrangerer et åpent møte mandag 22. mars på Heracleum.

Møtet skal handle om nedstyringen av det offentlige helsevesenet både på sykehuset og i den kommunal pleie- og omsorgssektoren. Hovedfokus blir konsekvensene nedskjæringene har for eldre, syke, pleietrengende og deres pårørende.

Artikkeltags