Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 9100 ekteskap opphørte i fjor på landsbasis. Det er en svak nedgang fra året før. I Troms var det 299 ekteskap som endte i skilsmisse i fjor mot 282 året før.

Men legger man skilsmissemønsteret fra 1999 til grunn, vil 42 prosent av alle ekteskap inngått i 1999 ende med skilsmisse. Så høye skilsmisseandeler er ikke registrert i noe ekteskapskull frem til i dag, opplyser SSB.

Størst andel skilsmisser er det blant dem som giftet seg for 15-30 år siden. Av alle som giftet seg i denne perioden, har minst 28 prosent av de opprinnelige ekteskapskullene endt med skilsmisse, men ingen ekteskapskull har foreløpig passert 30 prosent.

– Imidlertid er en del ekteskapskull så ferske at vi ikke har endelige tall for dem ennå. Men det er grunn til å tro at prosentandelen brudd vil bli høyere blant dem, sier forsker i SSB, Turid Noack.

Størst hyppighet av skilsmisser finner vi i Oslo og Finnmark, og lavest på Vestlandet.