Forskningsrådet har bevilget totalt 40 millioner kroner til fire lakselusprosjekter som settes i gang neste år.

Pengene skal benyttes over de neste tre-fire årene.

– På litt lengre sikt vil den forskningen vi nå setter i gang, gi kunnskap som vi håper vil bidra til mer effektiv bekjempelse av lakselusproblemet, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet i en pressemelding.

Disse forsker

De fire prosjektene som får pengene er blant annet knyttet til Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Veterinærinstituttet, Marine Harvest Labrus, Villa Miljølaks og Aqua Gen.

Fra før er det satt i gang forskning ved Nofima, Veterinærhøyskolen og Havforskningsinstituttet. Dette er forskning som vil pågå i to eller tre år til, og som blant annet dreier seg om avl og resistens mot lakselus.