Astrolog Andrew Bevan kommer til Scandic Hotell i Tromsø onsdag kveld for å avlive dommedagsmytene og spre kunnskap om Maya-kalenderen.

Maya-kalenderen utløper 21.desember, og mange har fryktet datoen som et tegn på at verden vil gå under.

Det tror ikke Bevan vil skje.

- At lyset blir slukket 21. desember tror jeg ikke vil skje, sier Bevan.

- Men vi er i en krisepreget tid i verden, med global oppvarming og global økonomikrise. Menneskeheten er veldig nært et stup, hvor man kan gjøre noe galt, sier Bevan.

- Oppdagelse

Han tror 21. desember markerer et slags vendepunkt i menneskehetens bevissthet, hvor man står overfor en dørterskel for en ny epoke.

- Det kan skje en stor oppdagelse, hvor vår virkelighetsoppfatning kommer til å forandre seg, sier Bevan.

Bevan skal også snakke om julestjernen når han besøker Scandic.

- Jeg skal snakke litt om hva julestjernen egentlig bestod av og hva oppfatningen til de tre vise menn var, sier han.