Klokka ti torsdag morgen var aksjonærene i Visit Tromsø samlet til ekstraordinær generalforsamling på Saga hotell i Tromsø.

Der fikk de en grundig gjennomgang av hva som hadde ført til at selskapet nå er begjært konkurs.

Ordfører Arild Hausberg orienterte om hvorfor Tromsø kommune som største eier ikke ser seg tjent med å redde selskapet fra konkurs.

2,5 mill. borte

Nordlys har tidligere skrevet om en faktura på 1,3 millioner kroner som forsvant fra regnskapet for 2008.

LES MER: Millionregning ble borte

Tromsø kommunes innleide revisor Gunnar Alskog i KPMG har gått gjennom økonomien i Visit Tromsø. Han forteller at de har avdekket flere slike fakturaer.

- Vi har avdekket totalt 2,5 millioner kroner som ikke var bokført, sier Alskog.

Hurtigruten med 1,3 millioner kroner, og Innovasjon Norge med 600.000 kroner, er de to største kreditorene som for ikke lenge siden var ukjente.

Mistenker ikke straffbare forhold

Styreleder Herman Kristoffersen har fått flere spørsmål om det foreligger mistanke om straffbare forhold bak fakturaene som har forsvunnet. Det avkreftet han overfor generalforsamlingen torsdag.

- Vi har ingen indikasjon på at noen har beriket seg selv på selskapets bekostning, understreker Kristoffersen.

- Tragisk dag

Han fortalte generalforsamlingen om det arbeidet som har blitt lagt ned de siste par ukene.

- Dette er på mange måter en tragisk dag. Selskapet har gjort utrolig mye for byen. Det er ikke tilfeldig at det kommer 2.000 turister til Tromsø hver dag, påpeker Kristoffersen.

Han valgte å fokusere på mulighetene framover, og ba næringslivstoppene i forsamlingen om å huske på én ting:

- Selv om selskapet går under, så vil kompetansen fortsatt finnes i byen, sier den tidligere ordføreren.

Han har fungert som styreleder siden mai, og har stort sett vært med på nedture etter hvert som likene har ramlet ut av skapene.

- Verre enn vi trodde

Anne Berit Figenschau har vært daglig leder siden april, og har stått i spissen for den oppryddingen som til slutt endte med begjæring om konkurs. Hun forteller om et selskap som har drevet på kreditors regning i tre år.

- Egenkapitalen var tapt allerede i 2006, minnet hun forsamlingen på.

Det har ikke kommet fram i regnskapene, ikke før nå.

- I ettertid har det vist seg at situasjonen var så mye verre enn vi trodde. Grunnfinansieringen i dette selskapet har ikke vært god, understreker hun.

- Tung sak

Frode Danielsen har vært ansvarlig revisor for Visit Tromsø. Han ba om å bli fritatt for taushetsplikten for å fortelle generalforsamlingen hvordan de har opplevd saken.

- Dette har vært en tung sak for oss å jobbe med, begynner han.

Danielsen mener at de har gjort det de kunne, men måtte innrømme at de ikke hadde klart å avdekke de alvorlige økonomiske forholdene som har dukket opp de siste dagene.

- Regnskapet som ble vedtatt i generalforsamlingen i mai med vår anbefaling, stemte ikke, konstaterte en sjeldent ærlig revisor.

Fikk feilaktig informasjon

Han mener likevel styret og ledelsen må ta størsteparten av ansvaret.

- Det hadde vært naturlig at styret redegjorde for hvorfor det regnskapet som ble lagt fram for generalforsamlingen var feil. Vi har bedt om å få informasjon, og har fått informasjon, men det er bare det at den informasjonen vi har fått har vært feilaktig, tordnet revisoren.

Han konstaterte at på grunn av akkumulerte underskudd over flere år, og manglende inntekter fra store prosjekter, er aksjekapitalen tapt flere ganger.