Nye tall fra Indre Troms: 45 soldater smittet

Tre norske soldater også smittet.

DEL

Lørdag skreiv Nordlys om stadig flere smittetilfeller i forbindelse med de allierte troppenes vintertrening i Indre Troms. Da var det 36 soldater som var smittet.

VG skriver søndag at det tallet nå er 45.

De melder også at tre norske soldater er smittet.

– Smitten er uavhengig av hverandre. Vi har konstatert at det har vært høy forekomst blant amerikanerne og lav blant britene. De norske tilfellene ses som isolert fra hverandre både internt og mellom de andre nasjonalitetene, sier kommunelege Vidar Bjørnås til VG.

Lørdag sa talsperson i Hæren, Eirik Skomedal, til Nordlys at de forventet økt smitte, men at de likevel vurderte det som viktig å gjennomføre vintertreningen.

– Ingen synes dette er trivelig. Vi jobber hardt og tett opp mot de allierte når dette nå skjer. Det er langt fra en ønsket situasjon – men den er heller ikke veldig overraskende.

Skomedal sier til Nordlys søndag at de tre norske som er smittet, to befaler og en vernepliktig, befinner seg på Skjold - altså en annen leir enn hvor de utenlandske soldatene er.

- Disse tilfelleene er helt uavhengig av hverandre, sier han.

- Vi jobber nå med smittesporing av disse tre tilfellene også. De er nå i isolasjon på Skjold. Vi forventet at det kunne komme smitte når det kommer nye vernepliktige, og når folk kommer tilbake fra permisjon og ferie i forbindelse med jula, sier Skomedal.

Pressemelding

Hæren sendte søndag ettermiddag ut en pressemelding om smittesituasjonen.

«I forbindelse med ankomsten av allierte til indre Troms og den allierte tilstedeværelsen og treningen i Norge er det nå totalt 45 smittetilfeller. 41 amerikanere og 4 briter har testet positivt.

3000 allierte soldater vil ankomme Norge i januar, 1600 har ankommet denne uken.

Forsvaret jobber tett med de allierte og sivilt helsevesen for å hindre ytterligere smitte internt blant de allierte styrkene som har ankommet, skriver de i pressemeldingen. Tiltak som nå iverksettes er at kohortstørrelsene blant amerikanerne blir justert ned slik at et lavere antall soldater har nærkontakt med hverandre. I tillegg blir ialle amerikanske soldater retestet gjennom kommende uke. All testing blir gjennomført av Hæren og vil ikke påvirke kommunal testkapasitet.

– Godt samarbeid

– Vi samarbeider godt og holder hverandre løpende orientert om situasjonen, sier kommuneoverlege Vidar Bjørnås.

Det er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som skal analysere disse prøvene. Laboratoriet kan ved topper analysere 2000 prøver hver dag.

– Vi forventer ingen store utfordringer rundt de nye prøvene fra Forsvaret. Kapasiteten er god og tester fra kommunene og sykehuset vil bli prioritert, sier Gunnar Skov Simonsen, avdelingsleder ved avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN.

Sivile prioriteres

Sivile prøver blir prioritert og analysert før prøvene fra Forsvaret.

– Helsetjenesten og Forsvaret løser dette med godt samarbeid og dialog. Sivile prøver blir prioritert og dette skal ikke gå ut over kommunenes behov for å håndtere pandemien. Analysekapasiteten i regionen er god og laboratoriene ved UNN og Nordlandssykehuset kan om nødvendig avlaste hverandre, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke endret seg gjennom pandemien. Det er viktig for vår evne til å forsvare Norge og derfor Norges sikkerhet at vi trener og øver sammen med våre allierte. Vi må være i stand til å operere under krevende vinterforhold, så også under en pandemi. Vi anerkjenner det ansvaret vi har for å hindre ytterligere smitte i samfunnet, og har gode rutiner for smittevern, blant annet gjennom tett koordinering med det sivile helsevesen sier sjef Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken