(Nord24)

Formannskapet har i tirsdag vedtatt en liten oppmykning i forbudet mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere, melder kommunen i en pressemelding.

Kommunen innførte 17. november en forskrift for å stoppe spredningen av covid-19 etter et lokalt utbrudd. Denne vil fortsatt gjelde, men med noen endringer.

Endringen knytter seg til regelen om forbud mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere

Fra onsdag 25. november gjelder fortsatt at det ikke er tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede, men med følgende tillegg:

Begrensningen på ti deltakere gjelder ikke for private sammenkomster der alle deltakerne tilhører samme husstand, to husstander eller etablerte kohorter i barnehager eller barneskoler.

Dette innebærer at forbudet ikke er til hinder for at to familier kan møtes, og at barn som tilhører samme kohort kan samles på fritiden. Det er i denne sammenhengen ikke krav til at deltakere i samme husstand skal kunne holde 1 meters avstand. Det samme gjelder kohorter i barnehager eller skoler, så lenge den aktuelle barnehagen eller skolen ikke har innført rød beredskap i henhold tilVeileder for smittevern under covid-19 utbruddet i 2020.

Fare for nye utbrudd

Smittevernoverlege Trond Brattland sier i pressemeldingen at det lokale utbruddet ser ut til å være slått ned nå, men at det er utfordringer med høye smittetall i Norge og mange andre land.

– Vi må derfor forvente at det jevnlig vil komme personer med smitte til Tromsø. Faren for nytt utbrudd er stor dersom man slipper opp på alle smitteverntiltakene. Men det er rom for å gjennomføre noen lettelser i bestemmelsene, sier Brattland.

Når man nå åpner opp for at to husstander kan møtes, mener Brattland fremdeles at det er å anse som en liten sammenkomst. Den praktiske forskjellen vil være at det vil være mulig for litt større familier å kunne møtes.

Barn får unntak

Barn i barnehager og barneskoler unntas nå fra forbudet mot private sammenkomster med mer enn ti personer.

– Erfaringen så langt har vært at barn i liten grad har vært involvert i smittespredning. Disse barna er unntatt avstandskravet i skole- og barnehagehverdagen, og det er derfor hensiktsmessig ikke å ha begrensninger i hvor mange av sine klassekamerater eller lekekamerater fra barnehagen barna kan møte på fritida, sier Brattland.

Forskriften gjelder til 8. desember. Regjeringens anbefalinger om at man ved sammenkomster i private hjem, hager eller hytter ikke bør ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene ligger fremdeles til grunn.