Troms turlag har fått melding om gasslukt på Nye Goldahytta. På grunn av dette har de valgt å stenge hytta midlertidig, og ber turgåere som skal overnatte, om å bruke den gamle Goldahytta eller hundeannekset inntil videre.

Lekkasjen ble oppdaget for et par dager siden, men på grunn av svært utfordrende værforhold har ikke turlaget kommet seg opp til hytta for å se nærmere på hva gasslukta skyldes - og eventuelt få dette fikset.

Til Nordlys forteller turlaget at de gjerne vil ha kontakt med folk som planlegger til til Golde de nærmeste dagene.

Goldahytta ligger nord i Indre Troms, ikke langt fra treriksrøysa og grensa mot Sverige og Finland. I vest ligger Gappohytta og østover finner du E8 sør for Helligskogen.

Hyttetunet består av flere hytter. Gamle Golda (1972), Nye Golda (1992), og egen hundeanneks i tilknytning til sjåen (1963).

Hytta har mobildekning via det finske nettet.