Gå til sidens hovedinnhold

Ny sesong for livsfarlige vogntog

Det går mot ny sesong, gud vet for hvilken gang, for døden på veiene i nord. Denne livsfarlige trafikken har vart like lenge som fri-slippet over grensene i Europa, og like lenge har det sittet langt inne for våre myndigheter å ta et skikkelig oppgjør med uvesenet.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Nordnorsk debatt)

Statens vegvesen har hatt storkontroll av tunge kjøretøy i Skibotn og Nordkjosbotn. Resultatet er like nedslående som det er forventet, dessverre. Fem av kjøretøyene ble pålagt bruksforbud, to ble avskiltet på stedet. - Slikt som dette ønsker vi ikke å ha kjørende ute på veien, sier seniorinspektør Roger Furumo om flere av de tilfellene som ble avdekket.

Det går mot ny sesong, gud vet for hvilken gang, for døden på veiene i nord. Denne livsfarlige trafikken har vart like lenge som fri-slippet over grensene i Europa, og like lenge har det sittet langt inne for våre myndigheter å ta et skikkelig oppgjør med uvesenet.

Fri konkurranse for transportørene betyr i klartekst billigere for næringslivet. Men til hvilken pris? Er den enda ikke høy nok?

Blankslitte dekk, dårlige bremser og overlast, de livsfarlige vogntogene, hvor både sjåfør og bil er totalt uegnet for nordnorske forhold, kommer trolig til å prege nyhetsbildet denne vinteren også. Det er tid for å grue seg for å legge ut på veiene igjen.

Norske myndigheter henger kronisk etter når det gjelder utviklingen i denne delen av transportsektoren. Altfor lenge har det blitt skrevet ut bøter til sjåførene, som aldri blir betalt. Bøtenivået har vært, og er fremdeles i mange tilfeller, latterlig lavt. Sanksjonene er en enda større vits. Faktum er at disse dødsmaskinene har hatt fritt leide inn i landet, og like fritt leide ut igjen, selv etter alvorlige overtredelser av norske lover og regler.

Alle tar til orde for å få vekk de useriøse aktørene blant transportørene. Kontrollene forrige helg viser oss at problemet er like stort. Dette er ikke bare useriøst, det er en regelrett kriminell virksomhet som kan ta liv. Kjøretøy, og særlig de tyngste, kan være mordvåpen når de kommer ut av kontroll.

Norge er blitt et slags klondyke for utenlandske transportører, hvor det er mye penger å tjene på liten innsats. Ettersom alt av varer og gods skal sendes på landeveien har det åpnet seg muligheter for firmaer som egentlig burde drevet i bilopphuggingsbransjen, men som i stedet sender skrot-bilene sine til oppdrag i Norge.

Vi ville aldri akseptert forhold som dette i andre transportsektorer, for eksempel luftfarten.

Hvorfor er vi ikke kommet lenger med å sette grenser for cowboyene i utrangerte og kondemnable kjøredoninger på flere titalls tonn? Det later til at regjeringen må slepes til handling.

Det er kommet nye krav til vinterdekk. Men det er uenighet om kravene er strenge nok. Transport og Logistikkforbundet mener de ikke er det.

Andre forslag for å få kontroll på farlige vogntog, er også framsatt. I Stortinget fremmet Arbeiderpartiet både i fjor og inneværende år flere endringer som omhandlet sikkerhet, og partiet ville også ta i bruk Arbeidsmiljøloven for å kunne slå ned på betingelsene mange utenlandske sjåfører jobber under. Ap mener det er en klar sammenheng mellom sosial dumping og dødsferden på veiene, fordi det aldri er noen som ivaretar sjåførene og sikrer at de har nødvendig kompetanse på vinterveiene i nord.

Ap har fremmet flere krav i Stortinget i sakens anledning, det meste er nedstemt. Et forslag om innføring av obligatorisk, elektronisk fraktbrev for å få bedre oversikt og kontroll, ble heller ikke vedtatt. Regjeringen ville at elektroniske fraktbrev skulle være en frivillig sak.

Så lenge det ikke stilles barske betingelser, kommer den hensynsløse ferden på veiene våre til å fortsette. Vi må ta i bruk midlene vi har. Slik det er nå er en del bøter en vits. De blir sjelden betalt likevel. Kombinert med altfor få kontroller og manglende sanksjonsmuligheter overfor oppdragsgivere som helt uten skamvett kjøper de billigste og dårligste transportørene, vil dødsferdene bare fortsette.

Nå må det bli slutt på snillismen. Slutt på frivilligheten. Vi må ha lover og regler som virker og tiltak som avskrekker. Det må ryktes i de riktige kretsene at det er dyrt å bli tatt for ulovligheter på dette området i Norge. Silkehanskene må av. Det er eneste farbare vei i denne saken.

Kommentarer til denne saken