Gå til sidens hovedinnhold

Ny runde med oppvask i Tromsø kommune

Ukulturen i Tromsø kommune sitter dypt.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

To ledere i Tromsø kommune har forlatt sine stillinger etter at Komrev Nord har undersøkt anskaffelser og avtaler i seksjon for IT og arkiv. Konklusjonen er knusende. De to har gått langt ut over fullmakter, uten å ha involvert det politiske nivået.

Blant annet ble det inngått en ulovlig avtale med Bredbåndsfylket AS om IT-tjenester for 35 millioner kroner uten anbud, på tvers av innkjøpsfaglige råd. I tillegg ble det blant annet inngått samarbeid med Senja kommune om IT-tjenester, i strid med reglene.

Stabssjef Oddgeir Albertsen, som er øverste leder for seksjon for IT og arkiv, har i samråd med kommunedirektøren selv valgt å fratre sin stilling. Kommunedirektør Stig Tore Johnsen vil i en overgangsperiode lede stab for økonomi og utvikling, til en ny stabssjef er på plass.

Seksjonsleder Frode Seipäjärvi har også i samråd med kommunedirektøren selv valgt å fratre sin stilling som følge av funnene i rapporten. Det ligger mellom linjene at begge de to har fått – som det heter - et tilbud de ikke kunne avslå.

Vi må nå få alle svar på bordet om hva som har gått galt, og om det er flere forhold knyttet til dette sakskomplekset vi så langt ikke kjenner til.

Rapportens innhold med beskrivelsene av IT-skandalen har likhetstrekk med den alvorlige underslagssaken i Tromsø kommune som Nordlys avdekket i 2019 og 2020. Komrev har avdekket store, systematiske svakheter i organisasjonen, med uklare kommandolinjer og en ukultur som sitter dypt. Det begynner etter hvert å bli en lang liste med ledere på ulike nivåer i kommunen som har sviktet grovt eller påført kommunen økonomisk tap eller fare for tap.

Når det skjer igjen og igjen er det ikke snakk om et uhell, men om et mønster. Når dette er sagt, har verken ordfører Gunnar Wilhelmsen eller den nye kommunedirektøren gjort noe forsøk på å skyggelegge situasjonen. Budskapet rundt fratredelsen til de to lederne er ikke til å misforstå. Tilliten er brutt på en måte som vanskelig kan repareres.

Da er det interessant å merke seg at saken ser ut til å løses med å flytte personene det gjelder over i andre stillinger i kommunen. Det er vanskelig å se noen annen forklaring enn at Tromsø kommune har ønsket å unngå en ny potensiell runde i rettsalen etter å ha avskjediget medarbeidere.

Kommentarer til denne saken