En person i Tromsø har testet positivt på covid-19, melder Tromsø kommune tirsdag kveld.

Vedkommende var ifølge kommunen deltaker på et lukket arrangement, og kommunen ber de som deltok melde seg for testing.

Det aktuelle arrangementet heter "Sirkus Maximus", og ble avviklet i et sidelokale på Driv 26. september, skriver Tromsø kommune i en pressemelding tirsdag kveld.

– Siden det har vært rundt 100 personer til stede på dette arrangementet, vet vi ikke nå hvem som er opphav til smitten. Vi vet heller ikke sikkert om smitten har skjedd akkurat her. Det er derfor viktig i smittesporingsarbeidet å raskt få sjekket ut et arrangement som dette; derfor ber vi alle som var til stede om å teste seg. Dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon, bør man som holde seg hjemme. Har man ikke symptomer, er det ingen restriksjoner, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

Driv er nå stengt frem til fredag i første omgang.

Personen som har fått påvist Covid-19-smitte har ikke vært i utlandet. Ikke vært utenbys. Personen har ikke vært i nærkontakt med andre som er registrert positivt. Men personen var på arrangementet på Driv sammen med 100 ungdommer seks dager før vedkommende fikk symptomer – for fire dager siden. Testresultatet kom i dag.

Smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune sier de ikke vet om smittespredningen skjedde på dette arrangementet. Men han frykter at det kan ha vært der det skjedde.

- Det er derfor vi ønsker å teste alle som var på dette arrangementet. For å finne ut om smittet kan komme derfra og om flere kan ha blitt smittet der, sier Trond Brattland.

Bratland sier de ikke frykter at det nye smittetilfellet har smittet mange andre- de har kontroll over nærkontakter og hvor vedkommende har oppholdt seg.

- Vi har rimelig kontroll på eventuelle smitteføringer fra den smittede. Vår bekymring er knyttet til hvor vedkommende ble smittet – og om flere har blitt smittet på samme sted, sier Brattland.

Smitte med ukjent smittekilde er en situasjon Tromsø ikke har vært i siden i vår.

- Nei, en må langt tilbake for å finne sist gang vi en person har testet positivt i Tromsø uten at vi vet smittekilden. Vi liker dårlig å få smitte med ukjent smittekilde, sier han.

- Hvordan er formen til den smittede nå?

- Formen til vedkommende er grei, sier Brattland.

- Kommunen vil teste alle som var på Driv uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Driv og kommunen er i gang med å kontakte deltakere. Dette er et arbeid som vil ta noe tid.

Årstilstelning

Emma Lindhult i Driv forteller at det er snakk om et medlemsarrangement med 100 deltakere.

– Dette var en årstilstelning for de utøvende i Driv, altså de som synger i kor, er med i dansegrupper eller band, sier hun.

Deltakerlisten er sendt til kommunen, og smittesporingen er igangsatt.

Lindhult sier til Nordlys at Driv hele tiden har forholdt seg til smittevernreglene.

Ti dager siden arrangementet

Driv er altså stengt inntil videre.

– Vi stenger for å unngå videre spredning og for å ivareta våre frivillige ansatte og gjester, sier Lindhult.

Nå er det ti dager siden arrangementet ble avholdt.

– Hvorfor har det tatt så lang tid før beskjeden om smitte har kommet?

– Vi vet ikke hvorfor det har tatt så lang tid. Jeg fikk vite det i dag, forteller Lindhult.

Alle bør teste seg

Kommunen ber alle deltakere på arrangementet å melde seg til testing, fortrinnsvis via digitale bookingløsning for testing: https://helseboka.app/helseboka/booking/clinic/5152.

Man kan også ringe koronatelefonen, tlf. 469 07 899, i åpningstiden 08:30 – 15:00, skriver kommunen.

Smittesporingsteamet har også skaffet seg grundig oversikt over mulig smittespredning på Langnes skole, Der er nå antall nærkontakter som må være i karantene nå sju personer: Fem elever og to lærere. Alle er kontaktet.

Nordlys oppdaterer saken