(Nettavisen): Folkehelseinstituttet har laget en ny oversikt som sammenligner symptomer for covid-19, allergi, influensa og forkjølelse.

– Tabellen nedenfor skal støtte pasientene og legene i å vurdere pasientens symptomer for å avgjøre om covid-19 skal mistenkes. Det er etter hvert blitt klart at de tre hovedsymptomene feber, hoste og tungpustethet ikke gir hele bildet av denne sykdommen, skriver FHI i sin nye risikorapport.

Anbefaling nå er at alle som har symptomer som lege mistenker kan være covid-19, skal testes.

Har dukket opp mange typer potensielle symptomer

En av utfordringene med covid-19 er at symptomene varierer fra pasient til pasient. I løpet av de siste månedene har det kommet stadig flere indikasjoner på vanlige og mindre vanlige symptomer.

Under har vi samlet det meste som er rapportert:

Inkubasjonstid

Tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer, inkubasjonstiden, er ifølge WHO anslått til å være 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager.

Vanligste symptomer

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er de vanligste symptomene på sykdommen:

 • Feber
 • Trøtthets/sykhetsfølelse
 • Tørrhoste

Det medisinske oppslagsverket Norsk Helseinformatikk (NHI) trekker også fram følgende symptomer som vanlige:

 • Tung pust
 • Muskelsmerter

Disse symptomene begynner som regel mildt og kan forverre seg over tid.

Andre symptomer

Både WHO og Norsk Helseinformatikk (NHI) melder også om en rekke andre symptomer som man kan få:

 • Slimhoste
 • Blodig opphostet slim
 • Frysninger
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Frostanfall
 • Sår hals
 • Rennende nese
 • Uvelhet
 • Diaré
 • Smerter i korsryggen kan også være et symptom.

WHO melder at de aller fleste som får sykdommen ikke trenger noen behandling, men for noen utvikler covid-19 seg med et langt mer alvorlig sykdomsforløp.

Alvorlige symptomer

Ifølge Norsk Helseinformatikk er dette symptomer på et alvorlig forløp:

 • Tung pust ved anstrengelser – etter hvert også ved hvile
 • Brystsmerter
 • Åndenød som krever oksygentilførsel
 • Alvorlig lungesvikt som kan føre til død

Smaks- og luktesans påvirkes hos mange

Av symptomene som ikke står på noen offisielle symptomlister, men som det har blitt rapportert om, er at lukt og smak kan påvirkes.

– Nesten alle smittede vi intervjuet, og dette gjelder vel to tredjedeler, beskrev tap av lukt og smak som varte i flere dager. Det gikk så langt at en mor ikke kunne lukte bleien til barnet sitt, sier Hendrik Streeck, professor ved institutt for virologi ved Bonn Universitetssykehus, til den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Akutte magesmerter kan være covid-19

Oslo universitetssykehus har de siste ukene behandlet flere pasienter med magesmerter som viser seg å ha covid-19. Erfaringene har ført til endringer i rutinene ved sykehuset, melder Tidsskriftet til Den norske legeforeningen.

Flere pasienter med magesmerter og smerter i nedre del av buken har vært til behandling. Pasientene har fortalt om nedsatt matlyst, kvalme og oppkast og noen også diaré. Alle ble utredet med CT, og bildene viste typiske funn i lungene for covid-19.

– På bakgrunn av vår erfaring så langt har vi endret rutinene ved avdeling for gastro- og barnekirurgi. Alle pasienter med uavklarte smerter i øvre del av buken og alle med magesmerter med samtidig feber, behandles som dråpesmitte inntil prøvesvar for covid-19 foreligger, sier Hilde Bastøe Sellevoll, som er lege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Øyekatarr kan forekomme

Det har også kommet rapporter om at en mulig bivirkning av korona-smitte kan være øyekatarr, også kjent som konjunktivitt. Dette er en ufarlig infeksjon i øyet.

En studie fra Kina viste at rundt 1 av 30 smittede i Kina hadde konjunktivitt.

– Konjunktivitt ses ofte ved øvre luftveisinfeksjoner forårsaket av ulike virus, og er et uspesifikt symptom som kan skyldes selve viruset eller at tårekanalene er blokkerte på grunn av infeksjon i neseslimhinnene. Det er derfor ikke overraskende om det også kan ses hos noen pasienter med covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Avdeling for smittevern og vaksine på FHI til Nettavisen.

Hudutslett kan være symptom

Det forskes for tiden også på om hudutslett kan være et symptom på korona. Ifølge flere mindre studier kan røde prikker og utslett være et tegn på virusinfeksjon.

– De fleste hadde rødt utslett, noen få hadde elveblest og en hadde vannkopplignende hudutslett. Hudforandringene opphørte etter noen dager og det så ikke ut til å være noen sammenheng mellom utslettet og sykdommens alvorlighetsgrad, forklarer hudlege Thomas Nordal til NRK.

Hudleger i USA har også rapportert om flere pasienter, som har testet positivt, med frostskade-liknende problemer, ifølge ABC News.

De har foreslått at huden kan virke som et «vindu», som forteller om problemene koronaviruset fører til inne i kroppen.

Barn får milde korona-symptomer

Det aller meste tyder på at barn slipper unna det aller verste sykdomsforløpet.

Flertallet av barn som blir smittet av koronaviruset, opplever fra milde til moderate symptomer, selv om en liten prosentandel får alvorlige komplikasjoner, viser en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics mandag, ifølge NBC News.

En studie tyder på at 94 prosent av barn slipper unna enten uten symptomer eller med milde symptomer.

Leger advarer om økt fare for blodpropp

Det kommer fram i en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening, ved spesialist Anders Tveita ved Bærum Sykehus.

– Det kan virke som viruset setter i gang en immunrespons som igjen setter i gang en kjedereaksjon som gir blodproppdannelse. Hvordan dette skjer, vet man ikke enda, skriver tidsskriftet i omtalen av forskningsartikkelen.

Symptomene på blodpropp i lungene, lungeembolisme, er svært like symptomene på koronasmitte med brystsmerter, tørrhoste, høy puls og feber. I artikkelen vises det også til at man blant 184 nederlandske covid-19-pasienter fant blodpropp hos 27 prosent og at av disse igjen hadde 25 pasienter utviklet lungeembolisme, melder NTB.